000 01721nam a22003015 4500
005 20180508173259.0
008 050126s2548 th tha
020 _a9742033188
_c150 Bht.
049 _bSPU-CHN SPU-BK
050 0 0 _aKPT 74
_bส468ร 2548
100 0 _aสหัส สิงหวิริยะ
_9159498
245 1 0 _aรวมบทความเกี่ยวกับสาระทางกฎหมาย /
_cสหัส สิงหวิริยะ
_h[book]
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2548
300 _a205 หน้า
505 0 _aเจ้าของสัตว์เลี้ยง
505 0 _aทาุรุณโหดร้าย
505 0 _aชนแล้วอย่าหนี
505 0 _aข้อเท็จจริงที่ได้จากวิชาการแพทย์
505 0 _aแพทย์กับความผิดฐานทำให้แท้งลูก
650 4 _92106
_aกฎหมาย
_xรวมเรื่อง
910 _aดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
_bศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_c26/01/06
942 _cGEN
998 _agam 0106
_bgam 0106
999 _c96776