หนังสือแนะนำ (ชลบุรี) มิถุนายน 2563 https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=110 RSS feed for public list หนังสือแนะนำ (ชลบุรี) มิถุนายน 2563 Arduino smart home projects / by นพ มหิษานนท์ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197398 Joy, Inc. บรรษัทเปี่ยมสุข = by เชอริดาน, ริชาร์ด https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197539 THE TACTIC กลยุทธ์ อาวุธของผู้นำ / by บูรชัย ศิริมหาสาคร https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197628 กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = by ชาลดีนี, โรเบิร์ต บี. https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197433 การบัญชีชั้นสูง 1 = by นุชจรี พิเชฐกุล https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197390 กินดี อยู่นาน คือของขวัญของชีวิต เล่ม 2 / by ตนุพล วิรุฬหการุญ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197431 จดโน้ตแบบนี้สมองชอบจัง = by โคนิชิ, โทชิยูกิ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197449 ดวงใจในทรงจำ / https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=195947 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 / by เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197393 ทิ้งนิสัยไม่ดี แล้วจะมีความสุข / by โทคิโอะ, โกะโด https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=196314 ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ = by ทาคาชิ, โทริฮาระ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197450 นักพูดขั้นเทพ : ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197198 พลังแห่งการพูด / by สุกิจ ศุภกิจเจริญ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197421 สมองฉับไวสไตล์คนนอนดึก = by ไซโต, ทาคาชิ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197441 สวนญี่ปุ่นในเมืองไทย = by เสรี ทรัพยสาร https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=196310 สังคมกับกฎหมาย / by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197529 อย่าให้โลกเป็นกรงขังคุณ = by กิลเลอโบ, คริส https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197447 เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน / by สุพิศ ปราณีตพลกรัง https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197126 เชื่อมั่นในตนเอง ก้าวข้ามอุปสรรคและเอาชนะความล้มเหลว / by เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197440 เปลี่ยนแผลเป็นพลัง = by พงษ์รพี บูรณสมภพ https://search.library.spu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197438