หนังสือใหม่คณะนิติศาสตร์

This list contains 33 titles

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International Trade Law / กำชัย จงจักรพันธ์

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 3943 ก563ก 2564, ... Not available: On Order (1).
คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2564 / เนติบัณฑิตยสภา

by เนติบัณฑิตยสภา.

Publication details: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: KPT 70 ค356 2565. Not available: Checked out (1).
คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง : กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2564 /

by เนติบัณฑิตยสภา.

Publication details: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2565Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 1710 ค356 2565, ...
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563Availability: Not available: In Cataloging (1). Checked out (2).
คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 / สมชาย จุลนิติ์

by สมชาย จุลนิติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 623 ส239ค 2565, ... Not available: On Order (1).
คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1-156) เล่ม 1 / ธานิศ เกศวพิทักษ์

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564Other title: คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 5025 ธ516ค 2564, ... Not available: On Order (1).
คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) เล่ม 2 / ธานิศ เกศวพิทักษ์

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564Other title: คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 เล่ม 2.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 5025 ธ516ค 2564, ... Not available: On Order (1).
คำอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท

by ธานี สิงหนาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18. Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 1672 ธ517ค 2565, ...
คำอธิบาย วิชานิติกรรม-สัญญา / ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

by ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 270 ณ322ค 2565, ... Not available: On Order (1).
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / จรัญ ภักดีธนากุล

by จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 2261 จ157ค 2565, ...
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / พรชัย สุนทรพันธุ์

by พรชัย สุนทรพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 805 พ231ค 2564, ... Not available: On Order (1).
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ | รณกรณ์ บุญมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 5101 ท189ค 2565, ...
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 5025 ท189ก 2565, ... Not available: On Order (1).
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 / คณพล จันทน์หอม

by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 3800 ค119ค 2565, ...
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 / คณพล จันทน์หอม

by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 3800 ค119ค 2565, ...
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3 / คณพล จันทน์หอม

by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 3800 ค119ค 2565, ...
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Labour law for human resource management / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

by พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13 แก้ไขปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2565Other title: Labour law for human resource management.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 7942.5 พ161ค 2565, ...
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2. ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 3800 ส854ค 2564, ...
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล

by ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 1056 ป277ค 2563, ...
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288 - มาตรา 366/4 / หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

by ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 5025 ก976ค 2565 , ... Not available: On Order (1).
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ฉันทวัธน์ วรทัต

by ฉันทวัธน์ วรทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 893 ฉ259ค 2563, ... Not available: On Order (1).
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี

by สมจิตร์ ทองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 783 ส236ค 2565, ... Not available: On Order (1).
คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, มานิตย์ จุมปา

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 2220 บ241ค 2563, ... Not available: In Cataloging (1).
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10. Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนิตบัณฑิตยสภา, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 3943 อ353ค 2563, ...
นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเยอรมัน / มานิตย์ วงศ์เสรี

by มานิตย์ วงศ์เสรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: K 559 ม453น 2562, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 559 ม453น 2562, ... Not available: In Cataloging (1).
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111