กลยุทธ์แก้ไขความขัดแย้งในองค์กร

This list contains 15 titles

5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้ = The five dysfunctions of a team / Patrick Lencioni, เขียน ; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และพรเลิศ อิฐฐ์, แปล

by เลนซีโอนี่, แพทริก | ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ [ผู้แปล] | พรเลิศ อิฐฐ์ [ผู้แปลร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 66 ล783ห 2561, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HD 66 ล783ห 2561.
กญแจ 5 ดอก : ขจัดข้อขัดแย้งในองค์งาน / ปรีชา ทิวะหุต

by ปรีชา ทิวะหุต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: สมิต, 2541Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HD 42 ป782ก 2541, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 42 ก699 2541.
กรณีศึกษาการบริหารและพฤติกรรมองค์การ = Cases in Management and Organization Behavior / สมยศ นาวีการ

by สมยศ นาวีการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HD 58.7 ส274ก 2550, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 58.7 ส274ก 2550.
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

by ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (6) Call number: HD 37 ณ311ก 2545, .., SPU Library, Khon Kaen campus (3) Call number: HD 37 ณ311ก 2545, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 58.8 ณ311ก 2545, ...
กลยุทธ์หยุดความขัดแย้ง : Conflict Resolution / แดเนียล ดานา ; จรรยา พุคยาภรณ์ แปล ; ศนินุช สวัสดิโกศล เรียบเรียง

by ดานา,แดเนียล | จรรยา พุคยาภรณ์ [ผู้แปล] | ศนินุช สวัสดิโกศล [เรียบเรียง].

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : แมคกรอฮิล, 2549Other title: Conflict Resolution.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (8) Call number: HD 42 ด392ก 2549, .., SPU Library, Khon Kaen campus (6) Call number: HD 42 ด392ก 2549, .., SPU Library, Chonburi campus (6) Call number: HD 42 ด392ก 2549, ...
การจัดการความขัดแย้ง = From conflict to creativity / ผู้แต่ง : Sy Landau, Barbara Landau and Daryl Landau ; ผู้แปล : นรินทร์ องค์อินทรี ; ผู้เรียบเรียง : ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์

by Landau, Sy | Landau, Barbara | Landau, Daryl | นรินทร์ องค์อินทรี [ผู้แปล] | ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: HD 42 ล946ก 2549, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 42 ล946ก 2549, ...
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในองค์กร = Conflict management and negotiation in organization / จิรัฐ ชวนชม

by จิรัฐ ชวนชม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 42 จ527ก 2564.
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร = Conflict Management / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

by ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2550Other title: Conflict Management.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (8) Call number: HD 42 ช446ก 2550, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 42 ช446ก 2550, ...
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management / Stephen P. Robbins & Mary Coulter, เขียน ; วิรัช สงวนวงศ์วาน, แปลและเรียบเรียง

by ร็อบบินส์, สตีเฟ่น พี | เคาล์เตอร์, มารี [ผู้แต่งร่วม] | วิรัช สงวนวงศ์วาน [ผู้แปลและเรียบเรียง].

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 37 ร187ก 2559, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HD 37 ร187ก 2559.
การบริหารความขัดแย้งในองค์กร / เอกชัย บุญยาธิษฐาน

by เอกชัย บุญยาทิษฐาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HD 42 อ873ก 2555, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 42 อ873ก 2555.
การบริหารความขัดแย้งในองค์กร / อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง

by อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HD 42 อ498ก 2557, SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 42 อ498ก 2557, ...
การบริหารความขัดแย้งในองค์การ / วีรวรรณ ธานี

by วีรวรรณ ธานี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 42 ว735ก 2548.
การบริหารความขัดแย้งในองค์การ = Organization conflict management / วิเชียร วิทยอุดม

by วิเชียร วิทยอุดม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 42 ว561ก 2555.
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร

by ชาญชัย อาจินสมาจาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 42 ช486ก.
ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ : การค้นพบระเบียบในโลกไร้ระเบียบ = Leadership and the new science / มาร์กาเร็ต เจ. วีตเลย์ เขียน ; เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, รัชดา อิสระเสนารักษ์, วิชิต เปานิล แปล ; วิศิษฐ์ วังวิญญู ,เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ บรรณาธิการ

by วีตเลย์, มาร์กาเร็ต โจน, ค.ศ. 1944- | เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข [แปล] | รัชดา อิสระเสนารักษ์ [แปล] | วิชิต เปานิล [แปล] | วิศิษฐ์ วังวิญญู [บรรณาธิการ] | เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ [บรรณาธิการ].

Series: ชุดกระบวนทัศน์ใหม่Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 57.7 ว815ผ 2550, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 57.7 ว815ผ 2550.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111