กฎหมายประกันภัยรถยนต์

This list contains 7 titles

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21 / ฐิติวดี ชัยวัฒน์

by ฐิติวดี ชัยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HG 8051 ฐ361ก 2560, ...
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ครอบครองรถยนต์ในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ ในจังหวัดชลบุรี = The factor affecting car owner's decision in buying automobil insurance in chonburi / พนม จิตรแจ้ง [book]

by พนม จิตรแจ้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: ว.พ HG 8047 พ187ป 2546, ...
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัทประกันภัยรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี = Marketing mix factors affecting customer satisfaction and loyalty of car insurance company in Chonburi province / ทิพย์สุดา ศรีปราชญ์วิทยา

by ทิพย์สุดา ศรีปราชญ์วิทยา | รวมศักดิ์ วีระสุนทร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2559Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: SPU Library, Chonburi campus Not for Loan (1) Call number: ว.พ HF 5415.32 ท473ป 2559.
ปัญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กรณีความเสียหายแ่ก่สิ่งแวดล้อม = LEGAL PROBLEMS UNDER THE PROTECTION FOR MOTOR VEHICLE ACCIDENT VICTIMS ACT B.E.2535 : STUDY ON ENVIRONMENTAL DAMAGE / ดิษพันธ์ สุทธิรักษ์

by ดิษพันธ์ สุทธิรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS LLM ด586ป 2552, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ส.พ K 1271 ด586ป 2552.
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / นนทพัทธ์ ตรีณรงค์ [book]

by นนทพัทธ์ ตรีณรงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: ว.พ K 1271 น156ป 2551, ...
ระบบสารสนเทศการบริหารงานอู่ซ่อมรถยนต์ (อู่กลางประกันภัย) = Repair administer information system : RAIS / ไกรสร สกุลทรงเดช, ปาริชาติ สังข์ขำ [book]

by ไกรสร สกุลทรงเดช | ปาริชาติ สังข์ขำ [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี : คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ค.ง TL 153 ก978ร 2548.
สารคดีสั้นกฎหมายสามัญประจำบ้าน / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [cdrom]

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication details: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: CD T 2795.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111