จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

This list contains 16 titles

การจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 8-15

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text Publication details: นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 2755.5 ม747ก 2542, ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : International Business Management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ [book]

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอรนัล พับลิเคชั่น, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 62.4 ก122ก 2551, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 62.4 ก122ก 2551, ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : International business management (IBM) / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ [book]

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอรนัล พับลิเคชั่น, 2547Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 62.4 ก122ก 2547, .., SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HD 62.4 ก122ก 2547, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 62.4 ก122ก 2547, ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : International Business Management

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HD 62.4 ก122ก 2546, .., SPU Library, Chonburi campus (6) Call number: HD 62.4 ก122ก 2546, ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : International Business Management / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล [book]

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ยงพลเทรดดิ้ง, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: HD 62.4 ฐ312ก 2549, ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย [book]

by วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 62.4 ว711ก 2548.
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ [book]

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (5) Call number: HD 62.4 ก122ก 2544, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 62.4 ก122ก 2544, ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ

by ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 62.4 ศ325ก 2555, ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International Business Management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท] 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HD 62.4 ก122ก 2554, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 62.4 ก122ก 2554, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 62.4 ก122ก 2554.
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ/ ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ [book]

by ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HD 62.4 ท228ก 2548, .., SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HD 62.4 ท228ก 2548, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 62.4 ท228ก 2548, ... Not available: Checked out (1).
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ / ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์

by ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: สุรินทร์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 62.4 ช136ก 2558.
การจัดการระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่) = International management / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

by ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 62.4 ช133ก 2559.
การจัดการระหว่างประเทศ = International management / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

by ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9. (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Other title: International Management /.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 62.4 ช133ก 2549.
ธุรกิจระหว่างประเทศ = International Business / รชยา อินทนนท์

by รชยา อินทนนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 62.4 ร122ธ 2563, ...
บรรษัทข้ามชาติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมรับ AEC / สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ [book]

by สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 62.4 ส754ก 2558, ...
หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ= Principles of International Business Management

by สมชนก ภาสกรจรัส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: แมกกรอ-ฮิล, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HD 2755.5 ส238ห 2551, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 62.4 ส238ห 2551, ...

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111