จริยธรรมทางธุรกิจ

This list contains 26 titles

การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ

by จินตนา บุญบงการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5387 จ482ก 2561, ...
การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์ = Business ethics management : The foundation of CSR / พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ [book]

by พิพัฒน์ นนทนาธรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 พ697ก 2555.
คู่มือประกอบรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ

by ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ | สราวรรณ์ ดีขาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ.^สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, [ม.ป.ป]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 ช599ค.
จริยธรรมทางธุรกิจ

by พรนพ พุกกะพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: HF 5387 พ245จ 2545, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 พ245จ 2545.
จริยธรรมทางธุรกิจ

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ.^สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, [ม.ป.ป]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 ช599อ.
จริยธรรมทางธุรกิจ : Bussiness Ethics/ จินตนา บุญบงการ [book]

by จินตนา บุญบงการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HF 5387 จ482จ 2547, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 จ482จ 2547.
จริยธรรมทางธุรกิจ : Business Ethics / อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, ต่อศักดิ์ ซอแก้ว, บัณฑิต ผังนิรันดร์

by อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง | บัณฑิต ผังนิรันดร์ | ต่อศักดิ์ ซอแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : Diamond in business world, 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HF 5387 อ261จ 2546, .., SPU Library, Khon Kaen campus (2) Call number: HF 5387 อ261จ 2546, .., SPU Library, Chonburi campus (5) Call number: HF 5387 อ261จ 2546, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ : Business Ethics

by พรนพ พุกกะพันธุ์.

Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: ป. สัมพันธิ์พาณิชย์, 2543Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5387 พ245จ 2542, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ : Business ethics / พรนพ พุกกะพันธ์ุ

by พรนพ พุกกะพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี, 2544Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (3) Call number: HF 5387 พ245จ 2544, .., SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: HF 5387 พ245จ 2544, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ : Business Ethics/ จินตนา บุญบงการ

by จินตนา บุญบงการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5387 จ482จ 2545, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 จ482จ 2545.
จริยธรรมทางธุรกิจ / สุภาพร พิศาลบุตร

by สุภาพร พิศาลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HF 5387 ส838จ 2546, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ

by จินตนา บุญบงการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5387 จ482จ 2555, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5387 ส234จ 2551, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HF 5387 ส234จ 2551, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / ชาญชัย อาจินสมาจาร [book]

by ชาญชัย อาจินสมาจาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5387 ช486จ 2552, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business Ethics / จินตนา บุญบงการ [book]

by จินตนา บุญบงการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 จ482จ 2553.
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5387 ส234จ 2554, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business Ethics / จินตนา บุญบงการ

by จินตนา บุญบงการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 จ482จ 2558, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5387 จ482จ 2558.
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business Ethics / นภาพร ขันธนภา

by นภาพร ขันธนภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: HF 5387 น197จ 2559, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5387 น197จ 2559.
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เอส เค บุ๊คส์, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 ส234จ 2558, SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HF 5387 ส234จ 2558.
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business Ethics / จินตนา บุญบงการ

by จินตนา บุญบงการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5387 จ482จ 2552, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล [book]

by กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557Other title: Business ethics.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HF 5387 ก412จ 2557, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HF 5387 ก412จ 2557, ...
จริยธรรมทางธุรกิจอุตสาหกรรม = Business and Industrial Ethics [book]

by บรรยงค์ โตจินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HF 5387 บ178จ 2545, .., SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HF 5387 บ178จ 2545, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 บ178จ 2545.
จริยธรรมธุรกิจ = Business ethics / เนตร์พัณณา ยาวิเราช

by เนตร์พัณณา ยาวิราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (7) Call number: HF 5387 น785จ 2551, ...
จริยธรรมธุรกิจ = Business ethics / เนตร์พัณณา ยาวิราช

by เนตร์พัณณา ยาวิราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2560Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HF 5387 น785จ 2560, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5387 น785จ 2560.
จริยธรรมธุรกิจ = Business Ethics / เนตร์พัณณา ยาวิราช [book]

by เนตร์พัณณา ยาวิราช.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5387 น785จ 2556.
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111