เครื่องมือการทำวิจัย

This list contains 38 titles

การตลาดเชิงสัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย = Relationship marketing basic concepts for research / สมบัติ ธำรงสินถาวร

by สมบัติ ธำรงสินถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: ชลบุรี : สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5415.55 ส254ก 2561, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5415.55 ส254ก 2561.
การทำวิจัยทางการศึกษา

by รวีวรรณ ชินะตระกูล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 1.]Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้นท์, 2542Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: LB 1028 ร169ก 2542.
การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร [book]

by สรชัย พิศาลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: LB 1028 ส325ก 2549.
การวิจัยการสื่อสาร / ชาลิสา มากแผ่นทอง [book]

by ชาลิสา มากแผ่นทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: P 91.3 ช526ก 2559.
การวิจัยทางภาษาไทย / ชำนาญ รอดเหตุภัย [book]

by ชำนาญ รอดเหตุภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: H 62.5.T5 ช533ก 2552, ...
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ = Research in information science : LIS 4106 (IS 306) / ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน

by ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน | มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: Z 669.7 ภ577ก 2561.
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : Classroom Action Research/ สุวิมล ว่องวาณิช

by สุวิมล ว่องวาณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (7) Call number: LB 1028.24 ส882ก 2552, ...
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ [book]

by ธานินทร์ ศิลป์จารุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที 5.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วี.อินเตอร์พริ้นท์, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HA 32 ธ515ก 2549, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HA 32 ธ515ก 2549.
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่ล่าสุด / ธานินทร์ ศิลป์จารุ [book]

by ธานินทร์ ศิลป์จารุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที 9.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: HA 32 ธ515ก 2551, .., SPU Library, Chonburi campus (5) Call number: HA 32 ธ515ก 2551, ... Not available: In Cataloging (1).
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่ล่าสุด / ธานินทร์ ศิลป์จารุ [book]

by ธานินทร์ ศิลป์จารุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที 10.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HA 32 ธ515ก 2552, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HA 32 ธ515ก 2552.
การออกแบบการวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง = Research Design in Built Environment / ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า และพีรดร แก้วลาย

by ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า | พีรดร แก้วลาย [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: TD 145 ท473ก 2564.
การเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์และเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / ดิเรก ควรสมาคม

by ดิเรก ควรสมาคม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: H 62 ด554ก 2560, ...
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์ปัญญา

by กัลยา วานิชย์บัญชา | ฐิตา วานิชย์ปัญญา [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29, พิมพ์ครั้งที่ 30Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามลดา, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HA 32 ก399ก 2560, ...
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา [book]

by กัลยา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HA 32 ก399ก 2551, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HA 32 ก399ก 2551, ...
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา [book]

by กัลยา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HA 32 ก399ก 2552, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HA 32 ก399ก 2552, ...
ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ / อาทิวรรณ โชิตพฤกษ์ [book]

by อาทิวรรณ โชิตพฤกษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: H 62.A5 อ622ก 2553.
คู่มือการทำวิธีวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติ / สรชัย พิศาลบุตร

by สรชัย พิศาลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: H 62 ส325ค 2550, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: H 62 ส325ค 2550, ...
คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ [book]

by บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: Z 665 บ471ค 2551, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: Z 665 บ471ค 2551, ...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน [book]

by วิชัย โชควิวัฒน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สามดีพริ้นติ้ง, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: H62 ว539จ 2560, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: H 62 ว539จ 2560, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: H 62 ว539จ 2560.
รู้จักวิจัย...ทำให้เป็น / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ [book]

by สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: H 62 ส786ร 2549, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: H 62 ส786ร 2549, ... Not available: In Cataloging (1).
รูปแบบและวิธีการทำวิจัยโฆษณาของบริษัทนอร์ม่า อาร์ แอนด์ เอ็ม จำกัด / วนรรสชนก เวทวงษ์ [book]

by วนรรสชนก เวทวงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ส.น HF 5814 ว163ร 2548.
วิจัย...ใครว่ายาก/ สรชัย พิศาลบุตร [book]

by สรชัย พิศาลบุตร.

Series: ชุดสถิติเพื่อการวิจัย ฉบับเบาสมองEdition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2547Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: H 62.5 ส325ว 2547, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: H 62.5 ส325ว 2547.
วิจัย...ใครว่ายาก/ สรชัย พิศาลบุตร [book]

by สรชัย พิศาลบุตร.

Series: ชุดสถิติเพื่อการวิจัย ฉบับเบาสมองEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: H 62.5 ส325ว 2552, ...
วิจัยการตลาด / วุฒิ สุขเจริญ

by วุฒิ สุขเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5415.2 ว862ว 2561, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HF 5415.2 ว862ว 2561, ...
วิจัยการตลาด = Marketing research in practice / อโณทัย งามวิชัยกิจ

by อโณทัย งามวิชัยกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : ธนาเพรส, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5415.2 อ122ว 2564.
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111