สมาธิก่อให้เกิดปัญญา

This list contains 43 titles

108 ประสบการณ์สมาธิ เล่ม 2 (สมาธิในบ้านทำได้จริง) / บดินทร์ [book]

by บดินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: ขอนแก่น : อริยะบุ๊ค, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5630.A6 บ116ห 2555.
365 วันมหัศจรรย์สมาธิ Everyday OSHO / โอโช [book]

by โอโซ | กำธร เก่งสกุล [ผู้แปล].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพ ฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BF 637.S8 อ969ส 2552.
การเจริญกรรมฐาน : การเจริญสมาธิด้วยสติปัฏฐาน 4

by พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม), 2471-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: BQ 5630 พ384ก 2541, ...
การเจริญสมาธิด้วยอาณาปานสติภาวนา สมาธิ / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

by พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: BQ 5630.S16พ334ก 2540.
คลิกชีวิตดี ๆ ด้วยสมาธิ / นาน สถิตย์ [book]

by นาน สถิตย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ต ไลน์ มัลติมีเดีย, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5630.S16 น467ค 2555.
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม / วศิน อินทสระ [book]

by วศิน อินทสระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5618.T5 ว357ค 2552.
คู่มือการปฏิบัติธรรม "สติปัฏฐาน 4" ทางตรงพระนิพพาน [book]

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาคุณธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาศรีอริยเมตไตรย์; 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: BQ 5630 ค695 2555, ...
คู่มือการฝึกจิต

by ถาวร คงปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: เรือนธรรม, 2543Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: BQ 5630.S2 ภ331ค 2543, ...
ณ ที่มีแสง : การประจักษ์แจ้งและแรงบันดาลใจ ยามเผชิญการท้าทายของชีวิต = Where there is light / ปรมหังสา โยคานันทะ

by ปรมหังสา โยคานันทะ, 1893-1952.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: BP 605.S4 ป167อ 2562.
บทวิถีสู่ความเบิกบาน : คู่มือในการเดินสมาธิ

by ติช, นัท ฮันห์, ค.ศ. 1926-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: สายส่งศึกษิต, 2541Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: BQ 5630.S2 ฮ251บ 2541, ...
ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา / วีระพันธุ์ เฮงเจริญ [book]

by วีระพันธุ์ เฮงเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.พ BQ 5630.S16 ว846ผ 2536.
ฝึกจิต ชีวิตเปลี่ยน / อรรถจาโร ภิกขุ [book]

by อรรถจาโร ภิกขุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5630.S2 อ353ฝ 2556.
ฝึกสมองให้สมองไม่เหนื่อย / Yoshiki Ishikawa, เขียน ; กัลปพฤกษ์ คงศัตรา, แปล

by โยชิกิ, อิชิกาวะ | กัลปพฤกษ์ คงศัตรา [ผู้แปล].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BF 431 ย799ฝ 2562, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: BF 431 ย799ฝ 2562.
พบแต่สิ่งดีดี เพราะมีสมาธิ / ครูละอองธาร [book]

by ครูละอองธาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : Minibear publishing, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BF 1594.5.T35 ค167พ 2554.
พลังสมองของคนทำเรื่องยากได้ ทำเรื่องง่ายเร็ว / ยู ซึซึกิ, เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม, แปล

by ซึซึกิ, ยู, 1976- | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม [แปล].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How To, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: BQ 5630.ส4 ซ351พ 2564, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BF 637.S8 ย471พ 2564.
พลังออร่าและสมาธิบำบัดเพื่อการรักษาโรค / ศุภโชค อายุวัฒนะ [book]

by ศุภโชค อายุวัฒนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BF 1389.A8 ศ685พ 2551.
พลังแห่งสมาธิ = The Power of Concentration / ธนากร วัฒนาสุขะโร [book]

by ธนากร วัฒนาสุขะโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : Dดี, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: BQ 5630 ธ231พ 2551, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5630 ธ231พ 2551.
พัฒนา I.Q E.Q M.Q และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง

by อริยะ สุพรรณเภษัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BF 538.T5 อ398พ 2545.
วิถีธรรม / พระธรรมสิงหบุรราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม), เขียน

by พระธรรมสิงหบุรราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สุภา, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5631 พ337ว 2550.
วิถีแห่งอิ๊คคิวซัง เสริมปัญญาด้วยสมาธิ [book]

by วิทักโข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : กิเลนการพิมพ์, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: BQ 5630.S16 ว593ว 2551, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5630.S16 ว593ว 2551.
วิธีทำสมาธิเบื้องต้น

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม อินฺทปญฺโญ).

Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: อตัมมโย, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: BQ 5630.S16 พ332ว.
วิมุตติมรรค / พระอุปติสสเถระ, เขียน ; พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, แปลจากฉบับภาษาอังกฤษของพระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ

by พระอุปติสสเถระ | พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) [ผู้แปล].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 2620 พ418ว 2548.
สมาธิ : กุญแจไขความสุข / ส. ชิโนรส [book]

by ส. ชิโนรส | พระมหาสุภา ชิโนรโส.

Series: ธรรมะประจำบ้าน ; ลำดับที่ 5Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5630.S16 ส111ส 2552.
สมาธิ 2000 [book]

by เกียรติวรรณ อมาตยกุล.

Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี. พริ้นท์, 2542Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: BQ 5630.S16 ก854ส 2542, .., SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: BQ 5630.S16 ก854ส 2542, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: BQ 5630.S16 ก854ส 2542.
สมาธิ กับ ชีวิต / พูลศรี เจริญพงษ์

by พูลศรี เจริญพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2528Availability: No items available.
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111