หนังสือใหม่ [บางเขน] กรกฎาคม 2565 (ครั้งที่ 1)

This list contains 26 titles

In Their Views บทสัมภาษณ์จาก 5 นักวิชาการ / ภูริพัทร์ เครือนพรัตน์, ขวัญข้าว คงเดชา ; บรรณาธิการ

by ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ [บรรณาธิการ] | ขวัญข้าว คงเดชา [บรรณาธิการ].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JA 69 อ732 2565, ...
Vivid ASEAN / Ministry of Culture

by Ministry of Culture.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Bangkok : Phimdi, 2018Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: R. DS 509.3 V859 2018, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: DS 509.3 V58 2018.
กรรมวิธีการผลิต / จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

by จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: TS 183 จ484ก 2565.
การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน : คู่มือฉบับพกพา = Parallel Voting Tabulation : A Very Short Handbook / ขวัญข้าว คงเดชา, ศิปภน อรรคศรี

by ขวัญข้าว คงเดชา | ศิปภน อรรคศรี | สถาบันพระปกเกล้า สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1749.ก5 ข256ก 2564, ...
การบินทดสอบสำหรับเครื่องบินไลท์สปอร์ต / สินชัย ชินวรรัตน์

by สินชัย ชินวรรัตน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ศูนย์ผลิตตำราเรียน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: TL 685.1 ส724ก 2564, ...
การวางแผนวัสดุคงคลัง (ทฤษฎีและการจำลองสถานการณ์) / วิสุทธิ์ สุพิทักษ์

by วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2565Other title: Inventory planning (theory and simulation).Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: TS 160 ว794ก 2565.
การเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ณัชชาภัทร อมรกุล

by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | ณัชชาภัทร อมรกุล | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1749.ก795 อ366ก 2564, ...
ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: JQ 1745.ก55 ค181 2565.
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลสำรวจ พ.ศ. 2545-2563 / รัชวดี แสงมหะหมัด, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

by รัชวดี แสงมหะหมัด | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JS 7153.3.A2 ร347ค 2563, ...
คู่มือรวมเทคนิคการวาด CG Illustration แบบมืออาชีพ = / Fuzichoco, เขียน ; ธีรินทร์ อังคไพโรจน์, แปล

by ฟูจิ, โชโกะ | ธีรินทร์ อังคไพโรจน์ [ผู้แปล].

Series: Let's make: Character CG Illustration techniques vol.7Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เดกซ์เพรส, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: T 385 ฟ552ค 2561, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: T 385 ฟ552ค 2561.
คู่มือสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย / สุปรียา แก้วละเอียด, สุประวีณ์ อาสนศักดิ์, บุญญภัทร์ ชูเกียรติ

by สุปรียา แก้วละเอียด | สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ | บุญญภัทร์ ชูเกียรติ | สถาบันพระปกเกล้า สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 2516 ส824ค 2564, ...
ซื้อกองทุนรวม เริ่มยังไงดี / นักเขียน กองบรรณาธิการ

by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์พราว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : พราว, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HG 4530 ซ351 2559.
ถอดรหัสคาสิโนออนไลน์ / ณัฐกร วิทิตานนท์

by ณัฐกร วิทิตานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HV 6711 ณ321ถ 2564.
นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต = Innovation of crisis management and crisis communication / อภิชัจ พุกสวัสดิ์

by อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565Online access: View Full text CU-eBook App Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: P 91.5 อ249น 2565, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: P 91.5 อ249น 2565.
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : ป๋วย อึ้งภากรณ์ ผู้นำสันติประชาธรรม / เอกวีร์ มีสุข

by เอกวีร์ มีสุข | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Series: ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 57.7 อ871ผ 2564, ...
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม / เลิศพร อุดมพงษ์

by เลิศพร อุดมพงษ์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Series: ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: DS 570.6.ด6 ล896ผ 2564, ...
ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพในเอเชีย / อัมพร หมาดเด็น, อภิญญา ดิสสะมาน, มนวัธน์ พรหมรัตน์

by อัมพร หมาดเด็น | อภิญญา ดิสสะมาน | มนวัธน์ พรหมรัตน์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สกสว.).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2565Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JS 5578 อ555ผ 2565, ...
รางวัลพระปกเกล้า 64 : เกียรติภูมิท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม / โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JS 153.3.ก3 ร399 2564, ...
รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระปกเกล้า = Annual Report 2020 King Prajadhipoks's Institute / สถาบันพระปกเกล้า

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1745.A1 ร451 2563, ...
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2563 / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

by สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: JQ 1747 ร451 2563.
รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2564 : บทสำรวจว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤติโควิด-19 = Decentralization Report 2021 / ผู้เขียน อรทัย ก๊กผล, สิริณัฏฐ์ เพชรศรีชาติ, มนฤดี ทองกำพร้า, วิลาวัณย์ หงษ์นคร และสุจินดา ไผ่สมบูรณ์

by อรทัย ก๊กผล, 2506- | วิลาวัณย์ หงษ์นคร, 2525- | สิริณัฏฐ์ เพชรศรีชาติ | มนฤดี ทองกำพร้า | สุจินดา ไผ่สมบูรณ์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: JS 7153.3.ก3 อ324ร 2564.
วิวิธอาเซียน (Vivid Asean) / กระทรวงยุติธรรม

by กระทรวงวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: อ. DS 509.3 ว614 2561, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: DS 509.3 ว614 2561.
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า = The Center for Promoting Politics of the People King Prajadhiphok's Institute / ผู้รวบรวมและจัดทำโดย ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์...[และคนอื่นๆ]

by ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ | จารุวรรณ แก้วมะโน | วัชรา ธิตินันทน์ | จันจิราวัฒนพงษ์ | นุรดิน แวนะไล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, [2564?]Other title: Center for Promoting Politics of the People King Prajadhiphok's Institute .Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: JF 1358.T4 ศ868ศ.
หลากมิติ หลายมุมมอง : การกำหนดนโยบายพรรคการเมืองไทย / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

by ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1749.ก795 ธ152ห 2564, ...
เริ่มต้นซื้อหุ้นออนไลน์ / จิรัฏฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์

by จิรัฏฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : พราว, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HG 4661 จ527ร 2560, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HG 4661 จ527ร 2561, ...
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111