กฎหมายลิขสิทธิ์

This list contains 47 titles

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1 = Intellectual property law 1 /

by ปภาศรี บัวสวรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1401 ป164ก 2553.
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์พร้อมด้วย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์/ นิวัฒน์ มีลาภ

by นิวัฒน์ มีลาภ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (5) Call number: K 1411 น673ก 2546, ...
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับสมบูรณ์ / คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ [book]

by คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บานานา สวีท, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: K 1401 ค148ก 2555, .., SPU Library, Khon Kaen campus (5) Call number: K 1401 ค148ก 2555, .., SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: K 1401 ค148ก 2555, ...
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฉบับสมบูรณ์

by พิชัย นิลทองคำ.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1401 พ642ก 2551.
กฎหมายธุรกิจ = Business law / บุญเพราะ แสงเทียน

by บุญเพราะ แสงเทียน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 1382.6 บ523ก 2553, ...
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า / จักรกฤษณ์ ควรพจน์ [book]

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์ | ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1411 จ216ก 2548.
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธ์ สิทธิบัตร และเค

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 3943 จ226ก 2545.
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปฏิบัติการ

by วิมาน กฤตพลวิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1501 ว674ก 2545.
กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสำนักพิมพ์ / มานิตย์ จุมปา

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: K 1411 ม453ก 2550, .., SPU Library, Khon Kaen campus (3) Call number: K 1411 ม453ก 2550, .., SPU Library, Chonburi campus (5) Call number: K 1411 ม453ก 2550, ... Not available: Checked out (1).
การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข = The copyright protection of cenematographic work : problems and solutions / ณทพงษ์ วิยะรันดร์ [book]

by ณทพงษ์ วิยะรันดร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2550Online access: Click for on-line (abstract or full text) Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.พ K 1501 ณ121ก 2550.
การใช้งานลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ = The use of copyrighted works for the physically challenged / วิชิต อุ่นแดง

by วิชิต อุ่นแดง | ปภาศรี บัวสวรรค์ [ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์] | นิวัฒน์ มีลาภ [ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552Availability: Items available for reference: SPU Library, Chonburi campus Not for Loan (1) Call number: ว.พ K 1512 ว551ก 2552.
ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ / บัณฑิต หลิมสกุล [book]

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 1443.C6 บ262ข 2547, .., SPU Library, Chonburi campus (5) Call number: K 1443.C6 บ262ข 2547, ...
ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย / พิศวาท สุคนธพันธ์ุ [book]

by พิศวาท สุคนธพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: นิติธรรม; 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 1411 พ754ค 2552, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 1411 พ754ค 2552.
ความรับผิดชอบทางอาญาของผู้ซื้อสิ่งบันทึกเสียงและภาพยนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ = CRIMINAL LIABILITY OF PERSONS PURCHASING PIRATED CD AND MOVIE / พุฒิพร เจียรประวัติ [Thesis]

by พุฒิพร เจียรประวัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: วพ LLM พ824ค 2555, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.พ K 1512 พ824ค 2555.
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี

by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Other title: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1401 ป493ค 2561, SPU Library, Khon Kaen campus (2) Call number: K 1401 ป493ค 2561, ...
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 1411 อ332ค 2546, .., SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 1411 อ332ค 2546, SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: K 1501 อ332 2546, ...
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / อรพรรณ พนัสพัฒนา [book]

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (6) Call number: K 1411 อ332ค 2557, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 1411 อ332ค 2557, ...
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / อำนาจ เนตยสุภา [book]

by อำนาจ เนตยสุภา | ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 1501 อ868ค 2558, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 1411 อ868ค 2558.
คำอธิบายกฏหมายลิขสิทธิ์ = Copyright law / จิรประภา มากลิ่น [Book]

by จิรประภา มากลิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558Other title: Copyright law.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 1411 จ493ค 2558, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1411 จ493ค 2558.
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม: สำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

by กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 1411 ก170ค, ...
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัฒน์ เล่ม 2/ นันทน อินทนนท์, บรรณาธิการ [book]

by นันทน อินทนนท์ [บรรณาธิการ].

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 1401 ท163น 2547, ... Not available: Checked out (2).
ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ = The Problems of Copyright Law in Relation to Electronic Transaction / เนติธร รัตนสุชานันท์ [book]

by เนติธร รัตนสุชานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: ว.พ K น785ป 2549, ...
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์ = LEGAL ISSUES WITH RESPECT TO COMPENSATION OF COPYRIGHT INFRINGEMENT IN CINEMATOGRAPHIC WORK / ชูสกุล สุทธิศรีศิลป์

by ชูสกุล สุทธิศรีศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS LLM ช471ป 2552, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ส.พ K 3786 ช471ป 2552.
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการรับฝากแฟ้มข้อมูลสื่อบันเทิงภาพยนตร์ออนไลน์ = Legal problems on the depositary's pirasy on online movies files / ธัญลักษณ์ ทองกร

by ธัญลักษณ์ ทองกร | สุธี อยู่สถาพร [อาจารย์ที่ปรึกษา] | พูนผล เตวิทย์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2559Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: SPU Library, Chonburi campus Not for Loan (1) Call number: ว.พ K 1501 ธ469ป 2559.
ปัญหาการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ฺอื่น ที่อยู่ภายใต้งานภาพยนตร์ = PROBLEMS REGARDING THE PROTECTION OF OTHER KINDS OF COPYRIGHTWORKS IN THE CINEMATOGRAPHIC WORK / อมตวรรธน์ มั่นทน

by อมตวรรธน์ มั่นทน.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS LLM อ237ป 2551, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ส.พ K 1501 อ237ป 2551.
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111