เทคโนโลยีและนวัตกรรม

This list contains 36 titles

100 สุดยอดไอเดียการสร้างนวัตกรรม = 100 Great innovation ideas / Howard Wright, เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, แปล [book]

by ไรต์, เฮาเวิร์ด | Wright, Howard | ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555Other title: 100 Great innovation ideas | 100 ideas.Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HD 45 ร949ห 2555, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 45 ร949ห 2555.
100 เทคโนโลยีพลิกโลก เล่ม 1-2 [book]

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: T 212 ห159 2555, ...
42 นวัตกรรมทางธุรกิจ : ยุทธวิธีสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง / พงษ์ ผาวิจิตร

by พงษ์ ผาวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2548Other title: สี่สิบสองนวัตกรรมทางธุรกิจ : ยุทธวิธีสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: HF 1008 พ147ส 2548, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1008 พ147ส 2548.
80 นวัตกรรม ทางสังคมไทย เทิดไท้ องค์ราชันย์ / [book]

by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HV 400.55 ป818 2550, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HV 400.55 ป818 2550, ...
80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ [book]

by ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : Pro-texts, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1028.3 ช432ป 2552, SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: LB 1028.3 ช432ป 2552, SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: LB 1028.3 ช432ป 2552, ... Not available: In Cataloging (1).
AI Buzzword เอไอ ไม่ใช่แค่คำกล่าวลอยๆ / อสมา กุลวานิชไชยนันท์

by อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : เออินเทลลิเจนซ์, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: Q 335 อ443อ 2563, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: Q 335 อ443อ 2563.
C&D : สุดยอดนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน ถวัลย์ มาศจรัส [book]

by ถวัลย์ มาศจรัส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาอ่านการเขียนแห่งประเทศไทย, 2547Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: LB 2369 ถ267ส 2547.
Global Change 7 / วรากรณ์ สามโกเศศ

by วราภรณ์ สามโกเศศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: AC 159 ว321ก 2563, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: AC 159 ว321ก 2563.
I[5] พลวัตนวัตกรรม

by ปรีดา ยังสุขสถาพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแ่ห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 37 พ444, .., SPU Library, Chonburi campus (5) Call number: HD 37 พ444 2549, ...
TRIZ : 40 หลักการสร้างสรรค์นวัตกรรม

by วิเชียร เบญจวัฒนาผล | ธัญญา ผลอนันต์ | Shulyak, Lev.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: T 15 ล784ท 2545, ...
กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator’s method / Nathan Furr & Jeff Dyer, เขียน ; ปรีดา ยังสุขสถาพร และพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์, แปล

by เฟอร์, นาธาน | ไดเออร์, เจฟฟ์ [ผู้แต่งร่วม] | ปรีดา ยังสุขสถาพร [ผู้แปลร่วม] | พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ [ผู้แปล].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 58.9 ฟ643ก 2562, ...
กระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล = The paradigm of educational technology in the digital age / สุรศักดิ์ ปาเฮ

by สุรศักดิ์ ปาเฮ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: แพร่: แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: LB 1044.88 ส854ก 2560.
กลยุทธ์สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม = A strategy for corporate innovation / Shirou Fujita ; นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ แปล [book]

by Fujita, Shirou | นพเก้า ศิริพลไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: HF 1008 ฟ552ก 2548, .., SPU Library, Chonburi campus (5) Call number: HF 1008 ฟ552ก 2548, ...
การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม = Strategic thinking: In search of innovative advantage / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

by ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: HD 30.28 พ992ก 2559, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HD 30.28 พ992ก 2559.
การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม = Innovation magement : rsource learning organization and innovation / พยัต วุฒิรงค์

by พยัต วุฒิรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 58.9 พ217ก 2562, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HD 58.9 พ217ก 2562.
การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม = Innovation management : Resource learning organization and innovation / พยัต วุฒิรงค์

by พยัต วุฒิรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: HD 45 พ217ก 2557, .., SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HD 45 พ217ก 2557, SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 45 พ217ก 2557, ...
การจัดการนวัตกรรม = Innovation management / สุชาติ ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร

by สุชาติ ไตรภพสกุล | ชาคริต พิชญางกูร [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 45 ส761ก 2564.
การจัดการนวัตกรรม = Innovation management / นพดล เหลืองภิรมย์

by นพดล เหลืองภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2557Other title: Innovation management.Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HD 45 น169ก 2557, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 45 น169ก 2557.
การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ = Innovation management concept & best practice / พยัต วุฒิรงค์

by พยัต วุฒิรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 45 พ217ก 2562, ... Not available: In Cataloging (1).
การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน หน่วยที่ 1-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 32493 = Innovation management and sustainable management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: HD 45 ม246ก 2563 ล.1, ...
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา [book]

by ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: HD 30.28 พ992ก 2555, ...
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม = Strategic management technology and innovation / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

by ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: HD 30.28 พ992ก 2557, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 30.28 พ992ก 2557.
การจัดการเทคโนโลยี : สร้างฝันสู่นวัตกรรม กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศ / บดินทร์ รัศมีเทศ [book]

by บดินทร์ รัศมีเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: T 173.8 บ116ก 2550, ...
การบริหารจัดการนวัตกรรม : Managing Creativity and Innovation / [book]

by แคทซ์, ราล์ฟ | ณัฐยา สินตระการผล [ผู้แปล].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2550Other title: Managing Creativity and Innovation.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (7) Call number: HD 45 ค922ก 2550, ...
การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่ / เสน่ห์ จุ้ยโต [book]

by เสน่ห์ จุ้ยโต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 45 ส898ก 2554, ...
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111