รอบรู้เรื่องภาษี

This list contains 53 titles

120 สวัสดิการ การวางแผนภาษี และการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน = Employee benefits / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2559Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสวัสดิการ การวางแผนภาษี และการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน =.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5667 ส248ห 2559.
132 ความเสี่ยงที่ถูกเรียกตรวจสอบจากการตรวจสอบภาษี ระบบ RBA (Risk Based Audit System) / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2562Other title: Risk Based Audit System | หนึ่งสามสอง ความเสี่ยงที่ถูกเรียกตรวจสอบจากการตรวจสอบภาษี ระบบ RBA (Risk Based Audit System) /.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5627 ส248ห 2562.
140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2950.55 ส248ห 2561, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 2950.55 ส248ห 2561.
150 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2562Other title: หนึ่งร้อยห้าสิบสวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2950.55 ส248ห 2562.
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี / สุเทพ พงษ์พิทักษ์

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ส781ท 2563, ...
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี / สุเทพ พงษ์พิทักษ์

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HJ 2950.55 ส781ท 2561, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 2950.55 ส781ท 2561.
We the people ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ

by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นวลน้อย ตรีรัตน์ [ผู้แต่งร่วม] | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562Other title: ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 4771.55 ว811 2562, SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 4771.55 ผ381ว 2562, ...
กฎหมายภาษีอากร = Tax law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 3550 ด728ก 2563, ...
กฎหมายภาษีอากร = Tax Law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: KPT 3550 ด728ก 2562, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: KPT 3550 ด728ก 2562, ... Not available: Checked out (1).
กลยุทธ์การวางแผนภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ที.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ด728ก 2561, ...
การบัญชีภาษีอากร ฉบับประยุกต์ = Tax accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 5681.T3 ส248ก 2561, SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5681.T3 ส248ก 2561, ...
การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ส234ก 2563, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 2950.55 ส234ก 2563.
การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2315 ส234ก 2560.
การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / ระริน เครือวรพันธ์

by ระริน เครือวรพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2315 ร257ก 2557.
การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ = Tax planning for real estate sales business / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ด728ก 2563, ...
การวางแผนภาษีอากร = Tax planning / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบัน T.Training Center, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (9) Call number: HJ 2281 ช445ก 2551, ...
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HJ 2950.55 ด728ก 2559, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2950.55 ด728ก 2559.
การวิเคราะห์นโยบายภาษีอากร = Tax policy analysis / ศาสตรา สุดสวาสดิ์

by ศาสตรา สุดสวาสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2950.55 ศ374ก 2561.
การหลบหลีกภาษีของบริษัทข้ามชาติ = Tax avoidance of transnational corporations / สุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์

by สุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HJ 4771.55 ส831ก 2550, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 4771.55 ส831ก 2550, ... Not available: In Cataloging (1).
คู่มือ ลดภาษี ฉบับสมบูรณ์ / Chadcha

by Chadcha.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2315 ช353ค 2558.
คู่มือภาษีฉบับบุคคลธรรมดา / สุนิติ ถนัดวณิชย์

by สุนิติ ถนัดวณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 5621 ส818ค 2562, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HJ 5621 ส818ค 2562, ...
คู่มือลดภาษี ฉบับ ลดได้จริง ได้เงินคืนมาก อัพเดตล่าสุด 2556 / กฤษฎา กฤษณะเศรณี

by กฤษฎา กฤษณะเศรณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2315 ก279ค 2556.
คู่มือลดภาษี ฉบับ ลดได้จริงได้เงินคืนมาก อัปเดต 2558 / กฤษฎา กฤษณะเศรณี

by กฤษฎา กฤษณะเศรณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 2315 ก279ค 2558, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2315 ก279ค 2558.
คู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง

by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: KPT 3550 ท365ค 2562. Not available: Checked out (1).
คู่มือสอบ Tutor tax auditor / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5667 ส248ค 2562.
 <<  <  1  2  3    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111