การเป็นผู้ประกอบการ

| Select titles to:
100 วิธีคิด เปลี่ยนเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการให้เป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จสูง และกำหนดชีวิตที่ต้องการได้ = The Entrepreneur Mind : 100 essential beliefs, characteristics, and habits of elite entrepreneurs / Kevin D. Johnson, เขียน ; สุดาวรรณ อริยะทรัพย์, แปล

by จอห์นสัน, เควิน ดี | สุดาวรรณ อริยะทรัพย์ [ผู้แปล].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HF 5386 จ213ห 2562 (3).
108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ

by นิธินา ศรีประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ: ทิปปิ้ง พอยท์, 2544Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 38.2 น613ร 2544 (3).
108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ เล่ม 1 = Strategy marketing for entrepreneurs / นิธินา ศรีประเสริฐ

by นิธินา ศรีประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 37.T5 น741ร 2545 (2), SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 38.2 น613ร 2545 (3).
108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ เล่ม 2 = Strategy marketing for entrepreneurs / สุธี พนาวร

by สุธี พนาวร.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ: ทิปปิ้ง พอยท์, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 38.2 ส786ห 2545 (3), SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 38.2 ส786ห 2545 (6).
การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ / สมชาย สุภัทรกุล และมนวิกา ผดุงสิทธิ์

by สมชาย สุภัทรกุล | มนวิกา ผดุงสิทธิ์ [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HF 5657.4 ส241ก 2559 (1).
การประกอบการ = Entrepreneurship / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ยูโอเพ่น, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 62.5 ก122ก 2557 (3), SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 37.T5 ก122ก 2557 (2).
การเป็นผู้ประกอบการ / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอส เค บุ๊คส์, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.5 ส234ก 2553 (2).
การเป็นผู้ประกอบการ / พิบูล ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล

by พิบูล ทีปะปาล | ธนวัฒน์ ทีปะปาล [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 62.5 พ692ก 2552 (3), SPU Library, Khon Kaen campusCall number: HD 62.5 พ692ก 2552 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.5 พ692ก 2552 (3).
การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เอสเค บุ๊คส์, 2559Other title: การเป็นผู้ประกอบการ: คู่มือเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 37 ส234ก 2559 (4), SPU Library, Khon Kaen campusCall number: HD 37 ส234ก 2559 (1).
การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / พัทธนันท์ ชัยบุตร

by พัทธนันท์ ชัยบุตร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 37 พ543ก 2560 (1).
การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอส เค บุ๊คส์, 2555Other title: Entrepreneurship.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 62.5 ส234ก 2555 (3), SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.5 ส234ก 2555 (1).
การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสมัยใหม่ = Finding fertile ground / สก๊อต เอ.แชน, เขียน ; อุทิส ศิริวรรณ, แปลและเรียบเรียง

by แชน, สก๊อต เอ | อุทิส ศิริวรรณ [ผู้แปลและเรียบเรียง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.5 ช791ก 2549 (1).
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ = Entrepreneurship and new venture / กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

by กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 62.5 ก412ก 2562 (2), SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.5 ก412ก 2562 (2). Checked out (1).
การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น = Introduction to Entrepreneurship and business / สิริวุฒิ บูรณพิร...[และคณะ]

by สิริวุฒิ บูรณพิร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 37.T35 ส682ก 2555 (1).
การเป็นผู้ประกอบการโลกาภิวัฒน์ / บุญฑวรรณ วิงวอน

by บุญฑวรรณ วิงวอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campusCall number: HB 615 บ621ก 2556 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: HB 615 บ621ก 2556 (3).
การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs =Productivity for SMEs / วิฑูรย์ สิมะโชคดี [book]

by วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 56 ว574ป 2555 (4), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 56 ว574ป 2555 (1).
ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ : คู่มือสำหรับนักลงทุน / ชุติภา โอภาสานนท์

by ชุติภา โอภาสานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2543Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 62.7 ช616ก 2543 (2), SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.7 ช616ก 2543 (9).
คู่มือประกอบการมืออาชีพ เล่ม 2 / สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

by สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ซี พี บุ๊คสแตนดาร์ด, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HF 5386 ส414ค 2548 (1). Withdrawn (2).
คู่มือผู้ประกอบการ SMEs อสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ = The professional SMEs real estate entrepreneur / บุญชนะ บุญเลิศ [book]

by บุญชนะ บุญเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 1379 บ422ค 2558 (1).
คู่มือผู้ประกอบการมืออาชีพ เล่ม 4-7 / สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ [book]

by สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ซีพีบุ๊คส์สแตนดาร์ด, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HF 5386 ส414ค 2548 (1). Withdrawn (8).
คู่มือผู้ประกอบการยุคใหม่ = Modern entrepreneur handbook /

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : Busy-Day, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 62.7 บ349ค 2549 (2), SPU Library, Chonburi campusCall number: CD T 1816 (4).
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ / กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [book]

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : การพิมพ์เทียนกวง, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HE 5693.55 ค695 2552 (1).
จิตวิทยาสำหรับผู้ประกอบการ = Psychology for entrepreneurship / ประจักษ์ ปฏิทัศน์

by ประจักษ์ ปฏิทัศน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 58.7 ป223จ 2560 (1).
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ = Business and entrepreneurs / สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

by สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั้่น, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HF 5351 ส770ธ 2564 (3).
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นแนะนำ / สุธีรา เดชนครินทร์

by สุธีรา เดชนครินทร์ | จันติมา จันทร์เอียด [ผู้แต่งร่วม] | ธธิรา ศิริพันธ์ [ผู้แต่งร่วม] | วชิราภรณ์ ขุนจันทร์ [ผู้แต่งร่วม] | ภัทริยา สังข์น้อย [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กวเปอร์เน็ท, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.5 ส786ธ 2553 (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111