กฎหมายน่ารู้

This list contains 48 titles

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 1-3 / บุญร่วม เทียมจันทร์ [book]

by บุญร่วม เทียมจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 5418 บ541ร 2556, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 5418 บ541ร 2556, ... Not available: In Cataloging (1).
กฎหมาย 4.0 / ศุภวัชร์ มาลานนท์

by ศุภวัชร์ มาลานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Other title: กฎหมาย 4.0 : รวมบทความทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน การแข่งขันทางการค้า และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในยุคอุตสาหกรรม 4.0.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 920 ศ724ก 2562, ...
กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 670 พ579ก 2561.
กฎหมายการท่องเที่ยวไทย / ฉันทัช วรรณถนอม

by ฉันทัช วรรณถนอม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 3276 ฉ269ก 2560.
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว / โยธิน อินทรประสงค์

by โยธิน อินทรประสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 3274 ย842ก 2560, ...
กฎหมายชาวบ้าน / วราภรณ์ พิริยะสถิติ

by วราภรณ์ พิริยะสถิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ], 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ว321ร 2546.
กฎหมายรอบตัว รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ / เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์

by เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ร796ก 2561, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 245 ร796ก 2561.
กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

by นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 2288 น645ก 2561, ...
กฎหมายว่าไงนะ!! = What's up Law / สัญญา วิริยะอมรพันธ์

by สัญญา วิริยะอมรพันธ์ | อดิศรา เตชะกิจจาทร [บรรณาธิการ].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 245 ส557ก 2560, ...
กฎหมายสามัญประจำตัว / มงคล ภัทรทิพย์มงคล [book]

by มงคล ภัทรทิพย์มงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ม114ก 2551.
กฎหมายสามัญประจำบ้าน / กระทรวงยุติธรรม [book]

by กระทรวงยุติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 245 ก218ก 2553, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ก218ก 2553.
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 3276 ค127ก 2558, SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 3276 ค127ก 2558.
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 3276 ค127ก 2563, ...
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561Other title: กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 914 ส832ก 2561, ...
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / สุเนติ คงเทพ

by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : มังกู๊ด ดิจิตอลเพรส, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 564.C6 ส737ก 2561.
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 1005.4 ท189ก 2561, .., SPU Library, Khon Kaen campus (2) Call number: K 1005.4 ท189ก 2561, ...
กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง = Labour law in terms of dismissal / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

by พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 7942.5 พ161ก 2562.
กฎหมายแรงงานน่ารู้ สำหรับประชาชน / สำนักงานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด

by สำนักงานอัยการสูงสุด.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 7942.5 ก118.
กฎหมายและคดีอาวุธปืน / สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย

by สรารักษ์ สุวรรณเสรี | อาคม ศรียาภัย [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2556Other title: กฎหมายและคดีอาวุธปืน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 3661 ส354ก 2556, ...
การเลิกจ้างที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม

by วิชัย โถสุวรรณจินดา | ชนินาฎ ณ เชียงใหม่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: JQ 1744 ว539ก 2544.
ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 2920 ช486ข 2562, ...
คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) / สุจิต ปัญญาพฤกษ์

by สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 1700 ส752ค 2560, ...
ครบเครื่อง คดีจราจร ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขล่าสุด / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4028 ส832ค 2561.
ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกาย / ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และชญานี หวลทรง, จัดทำ

by ชนบท ศุภศรี [ผู้จัดทำ] | รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา [ผู้จัดทำร่วม] | ชญานี หวลทรง [ผู้จัดทำร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 5165 ค181 2561.
ความยุติธรรมอยู่ไหน / วิษณุ รัตนโมรานนท์

by วิษณุ รัตนโมรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เอช เอน การพิมพ์, 2536Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: JC 578 ว768ค 2536.
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111