เศรษฐกิจพอเพียง

This list contains 27 titles

"พอเพียง" ความลับของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ภัทระ ฉลาดแพทย์ [book]

by ภัทระ ฉลาดแพทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445 ภ363พ 2555.
๗๐ คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก = We love king Bhumibol / มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

by มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561Other title: 70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: DS 586 จ688 2561.
How to be เศรษฐีพอเพียง / อัจฉรา โยมสินธุ์

by อัจฉรา โยมสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HC 445 อ498ฮ 2559, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445 อ498ฮ 2559.
Sufficiency economy : a new philosophy in the global world [book]

by หอการค้าไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย, 2550Other title: เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HC 445 ส599 2550, .., SPU Library, Khon Kaen campus (3) Call number: HC 445 ส599 2550, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445 ส599 2550. Not available: Checked out (1).
TQM เศรษฐกิจพอเพียง = TQM sufficiency economy / ปรีดา กุลชล [book]

by ปรีดา กุลชล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HD 62.15 ป471ท 2552, .., SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HD 62.15 ป471ท 2552, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 62.15 ป471ท 2552, ...
กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

by พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ | ดลยา เจริญรัชตพันธ์.

Material type: Article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: DS 586 พ456ก 2560.
การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน หน่วยที่ 1-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 32493 = Innovation management and sustainable management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 45 ม246ก 2563 ล.1, ... Not available: Checked out (1).
การจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน = Management for sustainable development / ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

by ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 79.E5 ธ129ก 2562, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HC 79.E5 ธ129ก 2562.
การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทของศาสนาและวัฒนธรรม / สมพร เทพสิทธา [book]

by สมพร เทพสิทธา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445 ส265ก 2550. Not available: Checked out (1).
การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 / กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HC 445 ก455 2560, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445 ก455 2560.
การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2561 / กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HC 445 ก455 2561, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445 ก455 2561.
การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก = Eastern concepts of management administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HD 38.2 ว689ก 2557, ...
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / [book]

Material type: Text Text; Format: print Publication details: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [255-]Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HF 5549 ก461, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5549 ก461.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์ [book]

by สุภาวดี ขุนทองจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HF 5549 ส838ก 2559, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5549 ส838ก 2559, ...
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [book]

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HC 445 Z7S23 ก491 2550, SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HC 445 Z7S23 ก491 2550, ...
การพัฒนาที่ยั่งยืน / ธนากร สังเขป [book]

by ธนากร สังเขป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445.Z9.E5 ธ231ก 2555.
การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน = Sustainable business development / ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ

by ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : CMS Digital print, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HD 62.15 ท269ก 2561, ...
การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, จัดทำ

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ผู้จัดทำ].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HG 179 ก513 2561, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HG 179 ก513 2561, ...
การวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง / อภิชัย พันธเสน [book]

by อภิชัย พันธเสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445 อ251ก 2551.
การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม

by สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HC 445 ส282ก 2551, SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: HC 445 ส282ก 2551, ...
การเพาะเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยา ทวีนุช [book]

by วิทยา ทวีนุช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: SB 353.3.T5 ว582ก 2552.
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม = Politics, economy and society / ปรีชา เรืองจันทร์

by ปรีชา เรืองจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 Publication details: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: JA 69.T35 ป468ก 2563.
คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ปรียานุช พิบูลสราวุธ [book]

by ปรียานุช พิบูลสราวุธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HG 4028.R5 ป474ค 2554. Not available: In Cataloging (1).
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง "ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" [book]

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HC 445 ค181 2556, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HC 445 ค181 2556.
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล [book]

by กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557Other title: Business ethics.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: HF 5387 ก412จ 2557, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HF 5387 ก412จ 2557, ...
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111