เศรษฐกิจพอเพียง

| Select titles to:
"พอเพียง" ความลับของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ภัทระ ฉลาดแพทย์ [book]

by ภัทระ ฉลาดแพทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HC 445 ภ363พ 2555 (1).
๗๐ คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก = We love king Bhumibol / มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

by มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561Other title: 70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: DS 586 จ688 2561 (1).
How to be เศรษฐีพอเพียง / อัจฉรา โยมสินธุ์

by อัจฉรา โยมสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HC 445 อ498ฮ 2559 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: HC 445 อ498ฮ 2559 (1).
Sufficiency economy : a new philosophy in the global world [book]

by หอการค้าไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย, 2550Other title: เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HC 445 ส599 2550 (4), SPU Library, Khon Kaen campusCall number: HC 445 ส599 2550 (3), SPU Library, Chonburi campusCall number: HC 445 ส599 2550 (1). Checked out (1).
TQM เศรษฐกิจพอเพียง = TQM sufficiency economy / ปรีดา กุลชล [book]

by ปรีดา กุลชล.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HD 62.15 ป471ท 2552 (2), SPU Library, Khon Kaen campusCall number: HD 62.15 ป471ท 2552 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.15 ป471ท 2552 (3).
การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน หน่วยที่ 1-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 32493 = Innovation management and sustainable management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 45 ม246ก 2563 ล.1 (4).
การจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน = Management for sustainable development / ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

by ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HC 79.E5 ธ129ก 2562 (1). Items available for reference: SPU Library, Bangkhen (Main campus) In CatalogingCall number: HC 79.E5 ธ129ก 2562 (1).
การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2561 / กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HC 445 ก455 2561 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: HC 445 ก455 2561 (1).
การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก = Eastern concepts of management administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 38.2 ว689ก 2557 (3).
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์ [book]

by สุภาวดี ขุนทองจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HF 5549 ส838ก 2559 (2), SPU Library, Chonburi campusCall number: HF 5549 ส838ก 2559 (2).
การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน = Sustainable business development / ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ

by ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : CMS Digital print, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 62.15 ท269ก 2561 (2).
การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, จัดทำ

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ผู้จัดทำ].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HG 179 ก513 2561 (2), SPU Library, Chonburi campusCall number: HG 179 ก513 2561 (2).
การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม

by สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: HC 445 ส282ก 2551 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: HC 445 ส282ก 2551 (4). Withdrawn (3).
ชุมชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็นสุข / เสรี พงศ์พิศ [book]

by เสรี พงศ์พิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HN 700.592.C6 ส929ช 2548 (1).
ประมวลคำในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูั่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2493 - 2546 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง [book]

by คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: CD T 1157 (4).
Log in to create new lists.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111