พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

| Select titles to:
กฎหมาย 4.0 / ศุภวัชร์ มาลานนท์

by ศุภวัชร์ มาลานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Other title: กฎหมาย 4.0 : รวมบทความทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน การแข่งขันทางการค้า และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในยุคอุตสาหกรรม 4.0.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 920 ศ724ก 2562 (1). Checked out (1).
กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ / สาวตรี สุขศรี

by สาวตรี สุขศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 564.C6 ส686อ 2563 (1). Checked out (1).
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = Personal data protection / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: SPU (1) : Checked out (1).
การอนุวัติกฎหมายไทย : ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีและเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย / อัจฉรา ฉายากุล...[และคนอื่นๆ] [book]

by อัจฉรา ฉายากุล | หรรษา บุญรัตน์ [ผู้แต่งร่วม] | ชุลีพร เดชขำ [ผู้แต่งร่วม] | สันติ ลาตีฟี [ผู้แต่งรวม] | รุจาภา อำไพรัตน์ [ผู้แต่งรวม] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คลาสิคสแกน, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: KZ 7170.A7T5 อ112ก 2558 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: KZ 7170.A7T5 อ112ก 2558 (1).
ความเป็นส่วนตัว : ความคิด ความรู้ ความจริง และพัฒนาการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์

by นคร เสรีรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 Publisher: แพร่ : พี.เพรส, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JC 596.2.T35 น114ค 2563 (1).
ความเป็นส่วนตัว : ความคิด ความรู้ ความจริง และพัฒนาการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์ [book]

by นคร เสรีรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JC 596.2.T35 น114ค 2557 (1).
คำอธิบาย พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ [book]

by ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553Other title: คำอธิบาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: K 564.C6 พ981ค 2553 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: K 564.C6 พ981ค 2553 (3).
คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / คณาธิป ทองรวีวงศ์

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564Availability: SPU (1) : Checked out (1).
บทสรุป PDCA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

by กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563Availability: SPU (1) :
SPU Library, Chonburi campus On Order (1).
Checked out (1).
ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในเชิงพาณิชย์ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล = The legal problems on commercial protection evolving in customer rights : A Case study on personal data drafting act / วรพจน์ แพทย์คุณ [book]

by วรพจน์ แพทย์คุณ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2553Online access: Click for on-line (abstract or full text) Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: ว.พ K 3264 ว225ป 2553 (1).
รวมกฎหมายดิจิทัล / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม

by คณะวิชาการ The Justice Group [ผู้รวบรวม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 564.C6 ร155 2562 (1). Checked out (1).
รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับ หัวเรื่องเรียงมาตรา / กรณ์ อรรถเนติศาสตร์

by กรณ์ อรรถเนติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3400 ก151ว 2563 (2). Items available for reference: SPU Library, Bangkhen (Main campus) In CatalogingCall number: K 3400 ก151ว 2563 (1).
สิทธิส่วนบุคคลกับเทคโนโลยี GPS / พงษ์ธร สำราญ [book]

by พงษ์ธร สำราญ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JC 596 พ157ส 2552 (3).
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งการของข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ / กชามาศ ฐาปนโสภณ [book]

by กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JQ 1748 ก112ส 2558 (1), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: JQ 1748 ก112ก 2558 (1).
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / กชามาศ ฐาปนโสภณ [book]

by กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 2460 ก112ส 2558 (1).
Log in to create new lists.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111