ส.บัณฑิตวิทยาลัย ชลบุรี (ก.พ. - ก.ค. 63)

| Select titles to:
Joy, Inc. บรรษัทเปี่ยมสุข = Joy, Inc. : how we built a workplace people love / Richard Sheridan, เขียน ; ธนพร ศิริอัครกรกุล, แปล

by เชอริดาน, ริชาร์ด, ค.ศ. 1957- | ธนพร ศิริอัครกรกุล [ผู้แปล].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2562Other title: บรรษัทเปี่ยมสุข.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: HD 58.7 ช725จ 2562 (1).
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี

by อภิญญา เลื่อนฉวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3943 อ253ก 2563 (1).
กฎหมายการจัดสรรที่ดิน การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ การพัฒนาที่ดิน และช่างรังวัดเอกชน / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 736 ส284ก 2562 (2).
กฎหมายการแพทย์ : ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว (Informed Consent) / วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ และธนสร สุทธิบดี

by วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ | ธนสร สุทธิบดี [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3601 ว596ก 2562 (2).
กฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JX 4173 จ242ก 2563 (2). Items available for reference: SPU Library, Chonburi campus In CatalogingCall number: JX 4173 จ242ก 2563 (1).
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 = International law / จุมพต สายสุนทร

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JX 3695 จ687ก 2563 ล.2 (2).
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ : พร้อมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563) / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม

by คณะวิชาการ The Justice Group [ผู้รวบรวม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2563Other title: กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563) ชื่อเรื่องปกหน้า.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 1370 ก117 2563 (1).
กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ / สาวตรี สุขศรี

by สาวตรี สุขศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 564.C6 ส686อ 2563 (2).
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3276 ค127ก 2563 (2).
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 2390 ส832ก 2562 (1).
ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 2920 ช486ข 2562 (2).
คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JQ 1745.A5 ส832ค 2562 (1).
ความรับผิดของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ / ปรีชา ส่งสัมพันธ์

by ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1098.L43 ป467ค 2563 (1).
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช และพงศ์กานต์ คงศรี

by ดวงเด่น นาคสีหราช | พงศ์กานต์ คงศรี [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563Other title: คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นด้านกฎหมาย.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 52.T5 ด174ค 2563 (2).
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 5101 ท189ค 2562 (2).
คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขปรับปรุงตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 / วิชัย ตันติกุลานันท์ และจุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์

by วิชัย ตันติกุลานันท์ | จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์ [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2562Other title: คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ชื่อเรื่องปกหน้า.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JQ 1748 ว539ค 2562 (1). Checked out (1).
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 42 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 5025 ท189ป 2562 (1).
ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ / บุญร่วม เทียมจันทร์ และศรัญญา วิชชาธรรม, รวบรวม

by บุญร่วม เทียมจันทร์ [ผู้รวบรวม] | ศรัญญา วิชชาธรรม [ผู้รวบรวมร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : THE LAW GROUP, [ม.ป.ป]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 3550 ป353 (1).
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม

by คณะวิชาการ The Justice Group [ผู้รวบรวม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ; พิมพ์อักษร, 2563Other title: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.25ุ63) ชื่อเรื่องปกหน้า.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1160 ร155 2563 (1).
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง) / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, รวบรวม

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ [ผู้รวบรวม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1160 ร155 2562 (2).
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ / บุญร่วม เทียมจันทร์ และศรัญญา วิชชาธรรม, รวบรวม

by บุญร่วม เทียมจันทร์ [ผู้รวบรวม] | ศรัญญา วิชชาธรรม [ผู้รวบรวม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : THE LAW GROUP, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3154 ร157 (1).
รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ / บุญร่วม เทียมจันทร์ และศรัญญา วิชชาธรรม, รวบรวม

by บุญร่วม เทียมจันทร์ [ผู้รวบรวม] | ศรัญญา วิชชาธรรม [ผู้รวบรวมร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : THE LAW GROUP, [2562?]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 1730 ร155 (1).
ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี / สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

by สมลักษณ์ จัดกระบวนพล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1580 ส277ร 2562 (1).
สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง = Lifestorming : redesign your life, friends, behaviors, and beliefs in order to move closer to your goals every single day / Alan Weiss & Marshall Godsmith, เขียน ; ชัชนันท์ สันธิเดช, แปลและเรียบเรียง

by ไวสส์, อลัน | โกลด์สมิธ, มาร์แชล [ผู้แต่งร่วม] | ชัชวนันท์ สันธิเดช [ผู้แปลและเรียบเรียง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงทพฯ : เชนจ์พลัส, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: BF 637.S8 ว987ส 2562 (1), SPU Library, Chonburi campusCall number: BF 637.S8 ว987ส 2562 (1).
หนังสือคู่มือดำเนินคดีแรงงาน สำหรับทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย / พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และปริญญ์ โพธิวิจิตร

by พิเชฐ โพธิวิจิตร | ปิติ โพธิวิจิตร [ผู้แต่งร่วม] | ปริญญ์ โพธิวิจิตร [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561Other title: คู่มือดำเนินคดีแรงงาน สำหรับทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ชื่อเรื่องปกหน้า.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1270 พ645ห 2561 (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111