คณะนิติศาสตร์ ชลบุรี (ก.พ. - ก.ค. 63)

| Select titles to:
3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2563Other title: กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2559) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (แก้ไขล่าสุดปี 2558) ชื่อเรื่องปกหน้า.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 5510 ว559ส 2563 (1). Checked out (1).
กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย / ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563Availability: SPU (1) : Checked out (2).
กฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JX 4173 จ242ก 2563 (2). Items available for reference: SPU Library, Chonburi campus In CatalogingCall number: JX 4173 จ242ก 2563 (1).
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3276 ค127ก 2563 (2).
ความรับผิดชอบของรัฐ : ความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด / ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 828.5 ช486ค 2563 (1), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: KPT 828.5 ช486ค 2563 (2). Checked out (1).
คำอธิบายกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 3670 ศ721ค 2563 (2).
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = Consumer case procedure law / ไพโรจน์ วายุภาพ

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่่ 4Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 1096 พ993ค 2563 (1). Checked out (1).
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป / วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

by วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Other title: คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (มาตรา 1-106) ชื่อเรื่องปกหน้า.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 5025 ว741ค 2563 (2).
ประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ / บุญร่วม เทียมจันทร์ และศรัญญา วิชชาธรรม, รวบรวม

by บุญร่วม เทียมจันทร์ [ผู้รวบรวม] | ศรัญญา วิชชาธรรม [ผู้รวบรวมร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : THE LAW GROUP, [ม.ป.ป]Other title: ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 3550 ป353 (2).
สังคมกับกฎหมาย / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 375 ท189ส 2563 (2).
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์

by สุริยา ปานแป้น | อนุวัฒน์ บุญนันท์ [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 4610 ส866ห 2563 (1). Checked out (1).
เจ้าพนักงานตำรวจศาล / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Other title: เจ้าพนักงานตำรวจศาล (พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562) / ชื่อเรื่องปกหน้า.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1580 ส832จ 2563 (2).
Log in to create new lists.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111