คณะนิติศาสตร์ ชลบุรี (ส.ค. 62 - ม.ค. 63)

| Select titles to:
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว / โยธิน อินทรประสงค์

by โยธิน อินทรประสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3274 ย842ก 2560 (2).
กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3601 ว596ก 2561 (2).
กฎหมายภาษีอากร = Tax Law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 3550 ด728ก 2562 (3), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: KPT 3550 ด728ก 2562 (1). Checked out (2).
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 = International law / จุมพต สายสุนทร

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JX 3695 จ637ก 2561 ล.1 (3).
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 = International law / จุมพต สายสุนทร

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JX 3695 จ687ก 2561 ล.2 (2).
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี

by อภิญญา เลื่อนฉวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: JX 4001 อ253ก 2562 (2), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: JX 4001 อ253ก 2562 (2).
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

by ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3165 ฐ162ก 2562 (2).
กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา / แอล ดูปลาตร์ และวิจิตร์ ลุลิตานนท์

by ดูปลาตร์, แอล | วิจิตร์ ลุลิตานนท์ [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Other title: คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2477 กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา .Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1672 ด771ก 2561 (2).
กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต

by อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3581 อ686ก 2562 (3). Checked out (1).
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษสุต) ทองอุไร

by ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน ; 2560Other title: กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3943 ท341ก 2560 (3), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: K 3943 ท341ก 2560 (2).
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / อุทัย อาทิเวช

by อุทัย อาทิเวช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 5025 อ821ก 2562 (2).
ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา / จิตติ ติงศภัทิย์

by จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1672 จ419ข 2558 (2).
คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง-อาญา) / ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และพรรณวิไล พาหุสัจจะลักษณ์

by ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ | พรรณวิไล พาหุสัจจะลักษณ์ [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2560Other title: คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง-อาญา) แก้ไขล่าสุด ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 700 ท115ค 2560 (2).
ความรับผิดทางการแพทย์ = Medical Malpractice / เอื้อน ขุนแก้ว

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 3098 อ932ค 2559 (3).
ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง

by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 3550 ท365ค 2562 (2).
คำถาม - คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกา / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 2013 ป422ค 2562 (2), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: KPT 2013 ป422ค 2562 (2).
คำถาม - คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกา / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 500 ป442ค 2562 (2), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: KPT 500 ป442ค 2562 (2).
คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย / รชฏ เจริญฉ่ำ

by รชฏ เจริญฉ่ำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2562]Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 70 ร122ค (1).
คำอธิบาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33, 34) พ.ศ. 2562 / สหรัฐ กิติ ศุภการ

by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 4610 ส459ค 2562 (2).
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่่ 11Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 2100 ช486ค 2562 (2).
คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร

by สหธน รัตนไพจิตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 1056 ส447ค 2562 (2).
คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ / ชูชาติ อัศวโรจน์

by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 3400 ช648ค 2562 (1), SPU Library, Bangkhen (Main campus)Call number: K 3400 ช648ค 2562 (1). Checked out (1).
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / จรัญ ภักดีธนากุล

by จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562Other title: กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 2261 จ157ค 2562 (1). Checked out (1).
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต

by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: KPT 1672 อ785ค 2562 (1). Checked out (1).
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = Consumer case procedure law / เอื้อน ขุนแก้ว

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่่ 4Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campusCall number: K 1096 อ932ค 2562 (2).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111