Refine your search

Your search returned 10 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต [book]

by ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ PL 4206 ช221ก 2552.

การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) / พิริยะ ผลพิรุฬห์ ...[และคนอื่น ๆ]

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ [หัวหน้าโครงการวิจัย] | ศาสตรา สุดสวาสดิ์ [นักวิจัย] | เทิดชาย ช่วยบำรุง [นักวิจัย] | ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ [นักวิจัย] | พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง [นักวิจัย] | ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ [นักวิจัย] | ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา [นักวิจัย] | อาลัย พนวิชัย [นักวิจัย] | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF1594.55 พ733ก 2561.

รายงานการวิจัย แนวทางจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาทางเลือก

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [ผู้จัดทำ].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559Other title: แนวทางจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาทางเลือก .Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LA 1221 น927 2559.

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [ผู้จัดทำ].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เอส.ซี.พริ้นท์แอนแพค, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ K 3740 ร451 2560.

รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี / พิณสุดา สิริธรังศรี

by พิณสุดา สิริธรังศรี | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Other title: ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: LA 1221 พ663ร 2552, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LA 1221 พ663ร 2552.

รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ของครู คณาจารย์และบุคลากรของการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LC 1035.8.T5 ส691ร 2552.

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกาาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา / พิณสุดา สิริธรังศรี,บุญจันทร์ บัวหุ่ง ... [และคนอื่น ๆ] [book]

by พิณสุดา สิริธรังศรี | บุญจันทร์ บัวหุ่ง | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555Other title: รูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกาาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2805 พ663ร 2555, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: LB 2805 พ663ร 2555.

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; ลำดับที่ 39/2552Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LB 2832.4.T5 ก218ร 2552.

เศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยปฏิบัติการ หน่วยที่

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HB 241 ม747ศ 2534 ล.1.

สภาวการณ์ การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. ... / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาืีธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 18/2557 | สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 15/2556 | สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 33/2552Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาืีธิการ, 255-Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (5) Call number: LB 2369 ส227 2556, .., SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: LB 2369 ส227 2556, ...

Pages

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111