Refine your search

Your search returned 30 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ : กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา / เฉลิมชนม์ แน่นหนา...[และคนอื่นๆ] [book]

by เฉลิมชนม์ แน่นหนา | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 2/2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 591 ฉ416ก 2555.

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / ฐาปณีย์ แสงสว่าง...[และคนอื่น ๆ]

by ฐาปณีย์ แสงสว่าง | ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ [ผู้วิจัยร่วม] | พิกุล เอกวรางกูร [ผู้วิจัยร่วม] | ภัทรพร แจ่มใส [ผู้วิจัยร่วม] | อัญชัญ โทนเดี่ยว [ผู้วิจัยร่วม] | ปิยพร แก้วภิรมย์ [ผู้วิจัยร่วม] | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 41/2562Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: ว.จ LC 3993.23 ฐ319ก 2562, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LC 3993.23 ฐ319ก 2562.

การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 14 = The 14th National Symposium on Education Research "วิจัยทางการศึกษา พลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" วันที่ 1-2 มิถุนายน2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11-13 กรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 14 : กรุงเทพฯ : 2555) | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 15/2555Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2326.3 ก446 2555.

การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการ สถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 14/2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2507 ก493 2556.

การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ฉบับสรุป : รายงานประเมินผล [book]

by เสถียร ศรีบุญเรือง | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 30/2552Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2331.62 ส894ก 2552.

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกาครั้งที่ 4 [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 52/2552Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Other title: Education for the 21 st century.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LC 191.8.T5 ส691ก 2552.

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 57/2552Edition: พิมพ์และปรับปรุงครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนันโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LA 1221 ข289 2554.

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 35/2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2832.4.T5 ค696 2555.

คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง [book]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง | อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 29/2551Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 1401 ช153ค 2551, ...

คู่มือเรื่องการเตรียมการด้านการรับรอง พิธีการและการเยือนต่างประเทศ / ผู้เขียนและจัดทำเอกสาร, ศศิรัศม์ วีระไวทยะ ; ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการบรรยาย, วรัยพร แสงนภาบวร ... [และคนอื่น ๆ] [book]

by ศศิรัศม์ วีระไวทยะ | วรัยพร แสงนภาบวร | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; 11/2555Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: BJ 2007.T5 ศ294ค 2555, ...

บทบาทไทยในความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษา [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 70/2549Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2549Online access: เว็บไซต์ Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 591 ส691บ 2549.

บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: LB 2832.4.T5 บ129 2556, ...

บันทึกประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการพัฒนาผู้เรียน : กรณีมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 87/2551 | สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 88/2551 | สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 89/2551 | สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 90/2551 | สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 91/2551Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4) Call number: LB 2822.75 ล761ร 2551, ...

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2550-2551 [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 63/2552Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: LA 1221 ส691ป 2552, ...

มุมมองใหม่ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 73/2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1027.25 ม636 2553, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: LB 1027.25 ม636 2553.

มุมมองใหม่ Take a new look / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 39/2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1027.25 ม636 2555.

ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ก / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 16/2549Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 471 ร228 2549.

ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรสวีเดน / สำนักงานเลขาธิการการศึกษา. [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 85/2551Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1705 ส691ร 2551, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LB 1705 ส691ร 2551.

ระบบการศึกษาของสมาพันธ์รัฐสวิส / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 32/2549Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 531 ร228 2549.

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 38/2549Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 456 ร228 2549.

รายงานการศึกษาไทย ปี 2549 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ; 6/2551Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2549Online access: เว็บไซต์ Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2805 ร451 2549.

รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 8/2564Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สกศ., 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 591 ร451 2563.

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในช่วงพ.ศ. 2552-2554 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, [คณะผู้ดำเนินการ เกื้อกูล ชั่งใจ ... [และคนอื่น ๆ] [book]

by เกื้อกูล ชั่งใจ | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค กลุ่มประเมินผลการศึกษามหภาค.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 48/2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กลุ่มประเมินผลการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Other title: ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในช่วงพ.ศ. 2552-2554.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LA 1221 ร451 2554.

รายงานเรื่องปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2561

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 49/2562Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561Other title: ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2561.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LA 1221 ส691ป 2562.

รายงานวิจัยโครงการศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [book]

by สุรพล นิติไกรพจน์ | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 21/2552Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 85 ส852ร 2552.

Pages

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111