Refine your search

Your search returned 24 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
25 ปี ทีมฯ มุมมองเพื่อการพัฒนา : ทีมฯ สรรบทเรียนจากความรู้และประสบการณ์ตลอด 25 ปี กลั่นเป็นมุมมองเพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทย / [book]

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์, 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: TC 409 ย318 2546.

Data and computer Communications [book]

by พัฒนาหลักสูตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: พัฒนาหลักสูตร, Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4028 ฝ 54ร.

คดีขับรถประมาท / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ [book]

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4028 ส282ค 2551.

คดีขับรถประมาท / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ [book]

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 4028 ส282ค 2549, ...

คดีขับรถประมาท / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ [book]

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 4028 ส282ค 2558.

คดีจราจร : คู่มือใช้รถใช้ถนน

by สมพร พรหมหิตาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์, 2532Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 4028 ส267ค 2532, ...

ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรสำหรับผู้ขับรถ / กลุ่มเพื่อนขนส่ง [book]

by กลุ่มเพื่อนขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 3492 ก318ค 2548.

ชนะใจจราจร : กฎหมายสำหรับคนขับรถและเดินถนน / สมพร พรหมหิตาธร [book]

by สมพร พรหมหิตาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4028 ส265ช 2544.

พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

by สัก กอแสงเรือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุรงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2531Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4028 ส481พ.

พระราชบัญญัติจราจรทางบก "ฉบับมาตรฐาน พ.ศ. 2550" [book]

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 4028 พ371 2550.

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

by คมกริช วัฒนเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: บัณฑิตไทย, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4028 ค224พ.

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

by เสถียร วิชัยลักษณ์ | สืบวงค์ วิชัยลักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: นิติเวชช์, 2529Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4028 ส824พ.

พระราชบัญญัติจราจรทางบกโทรไม่ขับ 2553 [book]

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 4028 พ371 2551, ...

รอบรู้เรื่องเครื่องหมายจราจร / กองบรรณาธิการเพื่อนเรียน

by กองบรรณาธิการเพื่อนเรียน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน, [254-]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: TE 228 ร187.

เรารักกรุงเทพฯ : ๑ ปี ของผู้ว่า ฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน กับการบริหารกรุงเทพมหานคร / คณะทำงานโฆษกกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล , กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

by สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. กองประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : คณะทำงานฯ, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: JS 7415 .ก43 ร778 2548.

วิธีการสอบสวนคดี

by ธวัชชัย พิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: สูตรไพศาลการพิมพ์, 2538Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 4030 ธ54ว 2538, ...

วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านการจราจรและขนส่ง

by สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย.

Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย, 2541Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HE 273.55.A ส293ว 2541.

สถิติจราจร ปี 2559 / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

by สำนักการจราจรและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HE 273.55 ส185 2559.

สถิติจราจร ปี 2561 / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

by สำนักการจราจรและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HE 273.55 ส185 2561.

สถิติจราจร ปี 2562 / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

by สำนักการจราจรและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HE 273.55 ส185 2562.

สถิติจราจร ปี 2563 / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

by สำนักการจราจรและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HE 273.55 ส185 2563.

เสียงจราจรและการสร้างแบบจำลองของเสียงจราจร = Traffic noise and modeling of traffic noise / พิชัย ปมาณิกบุตร

by พิชัย ปมาณิกบุตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2552Other title: Traffic noise and modeling of traffic noise.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: TD 893.6.T7 พ642ส 2552, ...

Pages

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111