การพัฒนากฎหมายกำกับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพ = Approaches to the development of the law regulating and promoting professional sports / เบญจวรรณ ธรรมรัตน์

By: เบญจวรรณ ธรรมรัตน์
Contributor(s): สุมาลี วงษ์วิฑิต [คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์] | นิลมณี ศรีบุญ [คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์] | วิวัฒน์ วิกรานตโนรส [คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์] | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สาขานิติศาสตร์
Material type: TextTextDescription: (17), 360 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซมSubject(s): มหาวิทยาลัยรามคำแหง -- ดุษฎีนิพนธ์ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) -- 2559 | กีฬา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 | นักกีฬา -- การจ้างงาน -- ไทย | กฎหมายเปรียบเทียบ -- วิจัย | สัญญากีฬาระดับอาชีพLOC classification: KPT 1279 | บ788ก 2559Summary: การวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพของไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพ และศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เหมาะสมกับการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพของไทย
来自此图书馆的标签: 此图书馆未指定标签给这个题名。 登入才能新增标签。
    Average rating: 0.0 (0 votes)
馆藏类型 现行位置 馆藏 Shelving location 索书号 状态 到期日 条码 馆藏预约
Dissertation Dissertation SPU Library, Chonburi campus
Dissertations (THAI) Floor 3: Theses, Minor Theses, Independent Studies & Co-op Research Room ด.พ KPT 1279 บ788ก 2559 (浏览书架) 可用 A089794
Total holds: 0

การวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพของไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพ และศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เหมาะสมกับการกํากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพของไทย

There are no comments on this title.

张贴评论。

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111