รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม

Contributor(s): คณะวิชาการ The Justice Group [ผู้รวบรวม]
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ ; พิมพ์อักษร, 2563Description: 330 หน้า ; 21 ซมISBN: 9786162604331Other title: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.25ุ63) ชื่อเรื่องปกหน้าSubject(s): ทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ลิขสิทธิ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | สิทธิบัตร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | การค้าระหว่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: KPT 1160 | ร155 2563
Contents:
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หน้า 1-53 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 หน้า 54-57 -- บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537 หน้า 58-62 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 หน้า 63-66 -- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หน้า 67-132 -- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม หน้า 133-138 -- พระราชบัญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หน้า 139-218 -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 หน้า 219-250-- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 หน้า 251-276 -- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 หน้า 277-302 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หน้า 303-330
Summary: 1. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีการแก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) เกี่ยวกับการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น และแก้ไขมาตรา 74 โดย พ.ร.บ.แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 2. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขมาตรา 88 โดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 3.พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537 มีการแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) 4.พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มีการแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความลับทางการค้าและบทกำหนดโทษให้มีความสมยิ่งขึ้น 5. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ เพิ่มเติมฐานความผิดและกำหนดโทษผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคล อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้องรำคาญแก่ผู้รับ เพิ่มเติมโทษหนักขึ้น กรณีกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่งคงในทางเศรษฐกิจของประเทศฯ แก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดและกำหนดโทษผู้นำเข้าสู้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง เป็นต้น
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K KPT 1160 ร155 2563 (Browse shelf) Available A089410
Total holds: 0

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หน้า 1-53 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 หน้า 54-57 -- บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537 หน้า 58-62 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 หน้า 63-66 -- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หน้า 67-132 -- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม หน้า 133-138 -- พระราชบัญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หน้า 139-218 -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 หน้า 219-250-- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 หน้า 251-276 -- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 หน้า 277-302 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หน้า 303-330

1. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีการแก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) เกี่ยวกับการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น และแก้ไขมาตรา 74 โดย พ.ร.บ.แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
2. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขมาตรา 88 โดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
3.พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537 มีการแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
4.พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มีการแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความลับทางการค้าและบทกำหนดโทษให้มีความสมยิ่งขึ้น
5. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ เพิ่มเติมฐานความผิดและกำหนดโทษผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคล อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้องรำคาญแก่ผู้รับ เพิ่มเติมโทษหนักขึ้น กรณีกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่งคงในทางเศรษฐกิจของประเทศฯ แก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดและกำหนดโทษผู้นำเข้าสู้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง เป็นต้น

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111