กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ : พร้อมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563) / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม

Contributor(s): คณะวิชาการ The Justice Group [ผู้รวบรวม]
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2563Description: 268 หน้า ; 21 ซมISBN: 9786162604256Other title: กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563) ชื่อเรื่องปกหน้าSubject(s): ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | การฟื้นฟูกิจการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ลูกหนี้และเจ้าหนี้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: K 1370 | ก117 2563
Contents:
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 หมวด 1 กระบวนการพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย หน้า 1-43 -- หมวด 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย หน้า 44-45 -- หมวด 3 กระบวนพิจารณาในกรณ๊ที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคล หน้า 46-138 -- หมวด 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ หน้า 139-162 -- หมวด 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หน้า 163-166 -- หมวด 6 อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย หน้า 167-169 -- หมวด 7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ หน้า 170-179 -- หมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ หน้า 180-184
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 หมวด 1 ศาลล้มละลาย หน้า 185-189 -- หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย หน้า 190 -- หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย หน้า 191-198 -- บทเฉพาะกาล หน้า 199-204
ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549 หน้า 205 -- ลักษณะที่ 1 ความแพ่ง หน้า 206-220 -- ลักษณะ 2 ความอาญา หน้า 221-224 --ลักษณะ 3 แบบพิมพ์ หน้า 225-226 -- กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หน้า 227
Summary: คณะผู้จัดทำได้จัดรูปแบบเนื้อหาขึ้นใหม่ พร้อมทั้งได้มีการแก้ไขกฎหมายล่าสุดตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนถึง 17 มาตรา โดยมีเหตุผลเพื่อให้การคุ้มครองเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการแก้ไข บทนิยามคำว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” มาตรา 42 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 มาตรา 90/3 มาตรา 90/6 (1) มาตรา 90/12 (6) มาตรา 90/14 ทวิ มาตรา 90/46 มาตรา 148/1 การเพิ่มบทบัญญัติมาตราใหม่ ได้แก่ มาตรา 11 วรรคสาม มาตรา 24/1 มาตรา 90/5 (3) มาตรา 90/62 ทวิ มาตรา 113 วรรคสอง มาตรา 139/1 มาตรา 173 วรรคสอง มาตรา 173/1
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 1370 ก117 2563 (Browse shelf) Available A089406
Total holds: 0

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 หมวด 1 กระบวนการพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย หน้า 1-43 -- หมวด 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย หน้า 44-45 -- หมวด 3 กระบวนพิจารณาในกรณ๊ที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคล หน้า 46-138 -- หมวด 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ หน้า 139-162 -- หมวด 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หน้า 163-166 -- หมวด 6 อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย หน้า 167-169 -- หมวด 7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ หน้า 170-179 -- หมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ หน้า 180-184

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 หมวด 1 ศาลล้มละลาย หน้า 185-189 -- หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย หน้า 190 -- หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย หน้า 191-198 -- บทเฉพาะกาล หน้า 199-204

ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549 หน้า 205 -- ลักษณะที่ 1 ความแพ่ง หน้า 206-220 -- ลักษณะ 2 ความอาญา หน้า 221-224 --ลักษณะ 3 แบบพิมพ์ หน้า 225-226 -- กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หน้า 227

คณะผู้จัดทำได้จัดรูปแบบเนื้อหาขึ้นใหม่ พร้อมทั้งได้มีการแก้ไขกฎหมายล่าสุดตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนถึง 17 มาตรา โดยมีเหตุผลเพื่อให้การคุ้มครองเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการแก้ไข บทนิยามคำว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” มาตรา 42 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 มาตรา 90/3 มาตรา 90/6 (1) มาตรา 90/12 (6) มาตรา 90/14 ทวิ มาตรา 90/46 มาตรา 148/1 การเพิ่มบทบัญญัติมาตราใหม่ ได้แก่ มาตรา 11 วรรคสาม มาตรา 24/1 มาตรา 90/5 (3) มาตรา 90/62 ทวิ มาตรา 113 วรรคสอง มาตรา 139/1 มาตรา 173 วรรคสอง มาตรา 173/1

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111