การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี

By: ไพโรจน์ วิริยจารี
Material type: TextTextPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: xxviii, 542 หน้า : สารบัญภาพ, ตาราง ; 26 ซมISBN: 9786163983251Other title: Sensory evaluationSubject(s): อาหาร -- การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส | การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส | ความรู้สึกและประสาทสัมผัสLOC classification: TX 546 | พ994ก 2561
Contents:
แนวความคิดของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส หน้า 2-6 -- ความสำคัญและการใช้การประเมินทางด้านประสาทสัมผัส หน้า 6-20
ลักษณะทางประสาทสัมผัส หน้า 21-23 -- ปัจจัยลักษณะที่ปรากฎ หน้า 23-41 -- ความรู้สึกที่สามารถสัมผัสด้วยนิ้วมือและปาก หน้า 41-50 -- กลิ่นและรสชาติ หน้า 50
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของการรับรู้ หน้า 51 -- กลิ่นและรสชาติ หน้า 52-57 -- การมองเห็น หน้า 58-63 -- การได้ยิน หน้า 63-70 -- ความสัมพันธ์ร่วมกับการรับรู้ต่าง ๆ หน้า 70-83
เงื่อนไขสำหรับการประเมินทางประสาทสัมผัส หน้า 85-87 -- เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและกายภาพของการทดสอบ หน้า 87-98 -- ประเภทของผู้ทดสอบชิม หน้า 99-101 -- คุณสมบัติของผู้ทดสอบชิมในห้องปฏิบัติการ หน้า 102-110 -- ความคลาดเคลื่อนจากการประเมิน หน้า 110-114 -- การคัดเลือกผู้ทดลองชิม หน้า 115-118 --การฝึกฝนผู้ทดสอบชิม หน้า 119-122 --จำนวนผู้ทดสอบชิม หน้า 122-132
การทดสอบทางประสาทสัมผัส ประเภทการวิเคราะห์ หน้า 133-138 --การทดสอบตัวอย่างเดียว หน้า 138-140 -- การทดสอบสองตัวอย่าง หน้า 140-148 -- การทดสอบ หน้า 148-155 -- การทดสอบแบบ Duo-trio test และความแปรปรวน หน้า 155-160 -- การทดสอบแบบ Multi-sample test หน้า 161-175 -- ข้อสรุปของการวิเคราะห์ หน้า 176
การทดสอบทางประสาทสัมผัสประเภทพรรณารูปลักษณะ หน้า177 -178 -- การทดสอบโดยการใช้คะแนน และสเกล หน้า 179-191 --เค้าโครงด้านกลิ่น หน้า 191-197 -- เค้าโครงด้านลักษณะเนื้อสัมผัส หน้า 197-206 -- การวิเคราะห์ประเภทพรรณาเชิงปริมาณ หน้า 206-214 -- การทดสอบการรับรู้รสชาติเบื้องต้น หน้า 215-224 -- การใช้ Ideal Ratio Profile ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หน้า 224-258
การทดสอบความชอบหรือการยอมรับรวมของผู้บริโภค หน้า 259 -- หลักการของการทดสอบผู้บริโภค หน้า 260-268 -- การทดสอบแบบ Affective sensory tests หน้า 268-279 -- เครื่องมือสำหรับการทดสอบผู้บริโภค หน้า 280-308
วิธีทางสถิติเบื้องต้น หน้า 309-310 -- การตรวจสอบ/เรียงข้อมูลและการนำเสนอ หน้า 310-313 -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง หน้า 314-325 -- การวัดความแปรปรวน หน้า 326-334 -- การนำเสนอด้วยกราฟ หน้า 334-336
การทดสอบความแตกต่างและความชอบ หน้า 337-338 -- นิยามของความแตกต่าง หน้า 338-339 -- วิธีที่แนะนำให้ใช้ในการทดสอบ 2 ตัวอย่าง หรือ 3 ตัวอย่าง หน้า 339-355 -- การทดสอบทางสถิติที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ หน้า 356-373
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวัดความสัมพันธ์ หน้า 375-376 -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลง หน้า 377-437 -- การวัดความสัมพันธ์ หน้า 437-449 -- การแจกแจงความถี่และร้อยละ หน้า 450-481
Summary: การทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) เป็นการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยการมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส การสัมผัส และการได้ยินเสียง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสถือเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส โดยใช้การตอบสนองของมนุษย์ที่มีต่ออาหาร และต้องควบคุมอคติต่าง ๆ ให้เกิดน้อยที่สุด เช่น ความชอบหรือไม่ชอบของผู้ทดสอบ การประเมินทางประสาทสัมผัสจะต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบชำนาญการที่ผ่านการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ มีความสามารถ และความไวของประสาทสัมผัสในการแยกแยะความแตกต่างของคุณลักษณะแต่ละอย่าง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ต้องควบคุมคุณภาพในด้านกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ให้มีความสม่ำเสมอ
List(s) this item appears in: Recommended_Books_Chonburi_May2020
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 4: General Shelves (THAI) TX 546 พ994ก 2561 (Browse shelf) Available A088979
Total holds: 0

ภาคผนวก

แนวความคิดของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส หน้า 2-6 -- ความสำคัญและการใช้การประเมินทางด้านประสาทสัมผัส หน้า 6-20

ลักษณะทางประสาทสัมผัส หน้า 21-23 -- ปัจจัยลักษณะที่ปรากฎ หน้า 23-41 -- ความรู้สึกที่สามารถสัมผัสด้วยนิ้วมือและปาก หน้า 41-50 -- กลิ่นและรสชาติ หน้า 50

พื้นฐานทางสรีรวิทยาของการรับรู้ หน้า 51 -- กลิ่นและรสชาติ หน้า 52-57 -- การมองเห็น หน้า 58-63 -- การได้ยิน หน้า 63-70 -- ความสัมพันธ์ร่วมกับการรับรู้ต่าง ๆ หน้า 70-83

เงื่อนไขสำหรับการประเมินทางประสาทสัมผัส หน้า 85-87 -- เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและกายภาพของการทดสอบ หน้า 87-98 -- ประเภทของผู้ทดสอบชิม หน้า 99-101 -- คุณสมบัติของผู้ทดสอบชิมในห้องปฏิบัติการ หน้า 102-110 -- ความคลาดเคลื่อนจากการประเมิน หน้า 110-114 -- การคัดเลือกผู้ทดลองชิม หน้า 115-118 --การฝึกฝนผู้ทดสอบชิม หน้า 119-122 --จำนวนผู้ทดสอบชิม หน้า 122-132

การทดสอบทางประสาทสัมผัส ประเภทการวิเคราะห์ หน้า 133-138 --การทดสอบตัวอย่างเดียว หน้า 138-140 -- การทดสอบสองตัวอย่าง หน้า 140-148 -- การทดสอบ หน้า 148-155 -- การทดสอบแบบ Duo-trio test และความแปรปรวน หน้า 155-160 -- การทดสอบแบบ Multi-sample test หน้า 161-175 -- ข้อสรุปของการวิเคราะห์ หน้า 176

การทดสอบทางประสาทสัมผัสประเภทพรรณารูปลักษณะ หน้า177 -178 -- การทดสอบโดยการใช้คะแนน และสเกล หน้า 179-191 --เค้าโครงด้านกลิ่น หน้า 191-197 -- เค้าโครงด้านลักษณะเนื้อสัมผัส หน้า 197-206 -- การวิเคราะห์ประเภทพรรณาเชิงปริมาณ หน้า 206-214 -- การทดสอบการรับรู้รสชาติเบื้องต้น หน้า 215-224 -- การใช้ Ideal Ratio Profile ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หน้า 224-258

การทดสอบความชอบหรือการยอมรับรวมของผู้บริโภค หน้า 259 -- หลักการของการทดสอบผู้บริโภค หน้า 260-268 -- การทดสอบแบบ Affective sensory tests หน้า 268-279 -- เครื่องมือสำหรับการทดสอบผู้บริโภค หน้า 280-308

วิธีทางสถิติเบื้องต้น หน้า 309-310 -- การตรวจสอบ/เรียงข้อมูลและการนำเสนอ หน้า 310-313 -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง หน้า 314-325 -- การวัดความแปรปรวน หน้า 326-334 -- การนำเสนอด้วยกราฟ หน้า 334-336

การทดสอบความแตกต่างและความชอบ หน้า 337-338 -- นิยามของความแตกต่าง หน้า 338-339 -- วิธีที่แนะนำให้ใช้ในการทดสอบ 2 ตัวอย่าง หรือ 3 ตัวอย่าง หน้า 339-355 -- การทดสอบทางสถิติที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ หน้า 356-373

การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวัดความสัมพันธ์ หน้า 375-376 -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลง หน้า 377-437 -- การวัดความสัมพันธ์ หน้า 437-449 -- การแจกแจงความถี่และร้อยละ หน้า 450-481

การทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) เป็นการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยการมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส การสัมผัส และการได้ยินเสียง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสถือเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัส โดยใช้การตอบสนองของมนุษย์ที่มีต่ออาหาร และต้องควบคุมอคติต่าง ๆ ให้เกิดน้อยที่สุด เช่น ความชอบหรือไม่ชอบของผู้ทดสอบ การประเมินทางประสาทสัมผัสจะต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบชำนาญการที่ผ่านการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ มีความสามารถ และความไวของประสาทสัมผัสในการแยกแยะความแตกต่างของคุณลักษณะแต่ละอย่าง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ต้องควบคุมคุณภาพในด้านกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ให้มีความสม่ำเสมอ

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111