กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี

By: อภิญญา เลื่อนฉวี
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 508 หน้า ; 26 ซมISBN: 9789742037383Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศ | กฎหมายระหว่างประเทศ -- คดีเมือง -- ไทย | เขตอำนาจรัฐ -- ไทย | สนธิสัญญาLOC classification: JX 4001 | อ253ก 2562
Contents:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ : ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ หน้า 1-2 -- แนวความคิดของกฎหมายระหว่างประเทศ หน้า 3-7 -- ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ หน้า 8-23 -- ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ หน้า 24-32 -- กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายหรือไม่ หน้า 33-34 -- ประสิทธิภาพของกฎหมายระหว่างประเทศ หน้า 35-37
รัฐ : องค์ประกอบของรัฐ หน้า 38-40 -- การรับรองรัฐ หน้า หน้า 41-49 -- การรับรองรัฐบาล หน้า 50-54 -- สิทธิของรัฐ หน้า 55-58 -- หน้าที่ของรัฐ หน้า 59-60 -- ความรับผิดชอบของรัฐ หน้า 61-71
เขตอำนาจของรัฐ : หลักการใช้เขตอำนาจของรัฐ หน้า 72-99 -- ความสัมพันธ์ระหว่างเขตอำนาจรัฐและเขตอำนาจศาล หน้า 100-101 -- การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิด หน้า 102-112 -- ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ หน้า 113-126
ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ : การกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างรัฐ หน้า 127-131 -- ความเป็นมาของกฎหมายทะเล หน้า 132-133 -- อนุสัญญาแห่งสหประชาชาตว่าด้วยกฎหมายทะเล หน้า 134-136 -- เขตทางทะเล หน้า 137-179 -- ห้วงอากาศ หน้า 180-192-- ดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ หน้า 193-206
องค์การระหว่างประเทศ : ความหมายและลักษณะขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 207 -- สภาพของบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 208-214 -- ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 215-217 -- โครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 218-219 -- สหประชาชาติ หน้า 220-233
องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ประมุขของรัฐ หน้า 234-235 -- นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรทรวงการต่างประเทศ หน้า 236 -- คณะผู้แทนทางการทูต หน้า 237-254 -- เจ้าหน้าที่กงสุล หน้า 255-264
สนธิสัญญา : ความหมายของสนธิสัญญา หน้า 265 -- ประเภทของสนธิสัญญา หน้า 266-271 -- หลักการสำคัญในกฎหมายสนธิสัญญา หน้า 272-273 -- กระบวนการจัดทำสนธิสัญญา หน้า 274-300 -- ความสมบูรณ์และผลของสนธิสัญญา หน้า 301-303 -- กระบวนการภายหลังการทำสนธิสัญญา หน้า 304-307 -- ภาคยานุวัติ หน้า 308 -- ข้อสงวน หน้า 308-312 -- การตีความสนธิสัญญา หน้า 313-315 -- กาารระงับใช้และการสิ้นสุดสนธิสัญญา หน้า 316-329 -- ผลของความไม่สมบรูณ์ การยกเลิก การระงับใช้สนธิสัญญา หน้า 330-334
การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี : วิธีการระงับกรณีพิพาททางการทูต หน้า 335-344 -- วิธีการระงับกรณีพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศ หน้า 345-364 -- วิธีการระงับกรณีพิพาทศาล หน้า 365-400 -- วิธีการระงับกรณีพิพาทโดยการใช้กำลัง หน้า 401-405
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ : ความเป็นกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หน้า 406-411 -- ที่มาของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หน้า 412-419 -- กฎหมายสงครามหรือกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ หน้า 420-436 -- หลักเกณฑ์ในการสู้รบ หน้า 437-473 -- ความเป็นกลางในสงคราม หน้า 474-481-- ดินแดนที่ถูกยึดครองโดยกองทัพศัตรู หน้า 482 -- การสิ้นสุดสงคราม หน้า 483 -- ความผิดจากการละเมิดกฎหมายว่าด้วยสงคราม หน้า 484 -- การประกาศสงครามของประเทศไทย หน้า 486-488
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Bangkhen (Main campus)
General Books (THAI) Shelving Cart JX 4001 อ253ก 2562 (Browse shelf) ฉ.1 Available T185009
General Book General Book SPU Library, Bangkhen (Main campus)
General Books (THAI) Floor 6: General Shelves (THAI): H, J JX 4001 อ253ก 2562 (Browse shelf) ฉ.2 Available T185010
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K JX 4001 อ253ก 2562 (Browse shelf) ฉ.1 Available A088805
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K JX 4001 อ253ก 2562 (Browse shelf) ฉ.2 Available A088806
Total holds: 0

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ : ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ หน้า 1-2 -- แนวความคิดของกฎหมายระหว่างประเทศ หน้า 3-7 -- ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ หน้า 8-23 -- ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ หน้า 24-32 -- กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายหรือไม่ หน้า 33-34 -- ประสิทธิภาพของกฎหมายระหว่างประเทศ หน้า 35-37

รัฐ : องค์ประกอบของรัฐ หน้า 38-40 -- การรับรองรัฐ หน้า หน้า 41-49 -- การรับรองรัฐบาล หน้า 50-54 -- สิทธิของรัฐ หน้า 55-58 -- หน้าที่ของรัฐ หน้า 59-60 -- ความรับผิดชอบของรัฐ หน้า 61-71

เขตอำนาจของรัฐ : หลักการใช้เขตอำนาจของรัฐ หน้า 72-99 -- ความสัมพันธ์ระหว่างเขตอำนาจรัฐและเขตอำนาจศาล หน้า 100-101 -- การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิด หน้า 102-112 -- ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ หน้า 113-126

ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ : การกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างรัฐ หน้า 127-131 -- ความเป็นมาของกฎหมายทะเล หน้า 132-133 -- อนุสัญญาแห่งสหประชาชาตว่าด้วยกฎหมายทะเล หน้า 134-136 -- เขตทางทะเล หน้า 137-179 -- ห้วงอากาศ หน้า 180-192-- ดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ หน้า 193-206

องค์การระหว่างประเทศ : ความหมายและลักษณะขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 207 -- สภาพของบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 208-214 -- ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 215-217 -- โครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 218-219 -- สหประชาชาติ หน้า 220-233

องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ประมุขของรัฐ หน้า 234-235 -- นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรทรวงการต่างประเทศ หน้า 236 -- คณะผู้แทนทางการทูต หน้า 237-254 -- เจ้าหน้าที่กงสุล หน้า 255-264

สนธิสัญญา : ความหมายของสนธิสัญญา หน้า 265 -- ประเภทของสนธิสัญญา หน้า 266-271 -- หลักการสำคัญในกฎหมายสนธิสัญญา หน้า 272-273 -- กระบวนการจัดทำสนธิสัญญา หน้า 274-300 -- ความสมบูรณ์และผลของสนธิสัญญา หน้า 301-303 -- กระบวนการภายหลังการทำสนธิสัญญา หน้า 304-307 -- ภาคยานุวัติ หน้า 308 -- ข้อสงวน หน้า 308-312 -- การตีความสนธิสัญญา หน้า 313-315 -- กาารระงับใช้และการสิ้นสุดสนธิสัญญา หน้า 316-329 -- ผลของความไม่สมบรูณ์ การยกเลิก การระงับใช้สนธิสัญญา หน้า 330-334

การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี : วิธีการระงับกรณีพิพาททางการทูต หน้า 335-344 -- วิธีการระงับกรณีพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศ หน้า 345-364 -- วิธีการระงับกรณีพิพาทศาล หน้า 365-400 -- วิธีการระงับกรณีพิพาทโดยการใช้กำลัง หน้า 401-405

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ : ความเป็นกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หน้า 406-411 -- ที่มาของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หน้า 412-419 -- กฎหมายสงครามหรือกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ หน้า 420-436 -- หลักเกณฑ์ในการสู้รบ หน้า 437-473 -- ความเป็นกลางในสงคราม หน้า 474-481-- ดินแดนที่ถูกยึดครองโดยกองทัพศัตรู หน้า 482 -- การสิ้นสุดสงคราม หน้า 483 -- ความผิดจากการละเมิดกฎหมายว่าด้วยสงคราม หน้า 484 -- การประกาศสงครามของประเทศไทย หน้า 486-488

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111