คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์

By: ชาญชัย แสวงศักดิ์
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Edition: พิมพ์ครั้งที่่ 11Description: 375 หน้า ; 26 ซมISBN: 9786162697845Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทย | วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย | คำพิพากษาศาลLOC classification: K 2100 | ช486ค 2562
Contents:
ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง : ภาพรวม หน้า 29-39 -- แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง : ระบบของฝรั่งเศส หน้า 40-48 -- แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง หน้า 49-54
ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย : เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย หน้า 55-60 -- ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา หน้า 61-72
ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง : โครงสร้างของศาลปกครอง หน้า 73-82 -- ระบบตุลาการศาลปกครอง หน้า 83-98 -- คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หน้า 99-101 -- คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง หน้า 102-104 -- คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง หน้า 105-106 -- สำนักงานศาลปกครองและการบริหารงานศาลปกครอง หน้า 107-110
ภาค 4 คดีที่อยูในอำนาจของศาลปกครอง : หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หน้า 111-125 -- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หน้า 126-140 -- คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หน้า 141-188 -- คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด หน้า 189-193 -- คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง หน้า 194-208
ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง : แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง หน้า 209-214 -- ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง หน้า 215-217 -- เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง หน้า 218-274 -- การยื่นคำฟ้องและการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน หน้า 275-249 หน้า -- องค์คณะพิจารณาพิพากษา การจ่ายสำนวน และการตรวจคำฟ้อง หน้า 280-298 -- การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน หน้า 299-306 -- การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี หน้า 307-308 -- การนั่งพิจารณาคดี หน้า 309-312 -- การทำคำพิพากษาและคำสั่ง หน้า 313-325 -- วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา หน้า 326-331 -- การดำเนินกระบวนพิจารณาอื่น ๆ ในศาลปกครองชั้นต้น หน้า 332-344 -- การไกล่เลี่ยข้อพิพาท หน้า 345-34*9 -- วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด หน้า 350-359 -- การขอให้พิจารณาคดีใหม่ หน้า 360-362 -- การบังคับคดี หน้า 363-375
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 2100 ช486ค 2562 (Browse shelf) ฉ.1 Available A088772
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 2100 ช486ค 2562 (Browse shelf) ฉ.2 Available A088773
Total holds: 0

ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง : ภาพรวม หน้า 29-39 -- แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง : ระบบของฝรั่งเศส หน้า 40-48 -- แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง หน้า 49-54

ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย : เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย หน้า 55-60 -- ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา หน้า 61-72

ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง : โครงสร้างของศาลปกครอง หน้า 73-82 -- ระบบตุลาการศาลปกครอง หน้า 83-98 -- คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หน้า 99-101 -- คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง หน้า 102-104 -- คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง หน้า 105-106 -- สำนักงานศาลปกครองและการบริหารงานศาลปกครอง หน้า 107-110

ภาค 4 คดีที่อยูในอำนาจของศาลปกครอง : หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หน้า 111-125 -- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หน้า 126-140 -- คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หน้า 141-188 -- คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด หน้า 189-193 -- คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง หน้า 194-208

ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง : แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง หน้า 209-214 -- ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง หน้า 215-217 -- เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง หน้า 218-274 -- การยื่นคำฟ้องและการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน หน้า 275-249 หน้า -- องค์คณะพิจารณาพิพากษา การจ่ายสำนวน และการตรวจคำฟ้อง หน้า 280-298 -- การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน หน้า 299-306 -- การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี หน้า 307-308 -- การนั่งพิจารณาคดี หน้า 309-312 -- การทำคำพิพากษาและคำสั่ง หน้า 313-325 -- วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา หน้า 326-331 -- การดำเนินกระบวนพิจารณาอื่น ๆ ในศาลปกครองชั้นต้น หน้า 332-344 -- การไกล่เลี่ยข้อพิพาท หน้า 345-34*9 -- วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด หน้า 350-359 -- การขอให้พิจารณาคดีใหม่ หน้า 360-362 -- การบังคับคดี หน้า 363-375

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111