กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 = International law / จุมพต สายสุนทร

By: จุมพต สายสุนทร
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11Description: 506 หน้า ; 26 ซมISBN: 9786162696916Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศ | เขตอำนาจของรัฐ | คนต่างด้าว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | สนธิสัญญา | องค์การระหว่างประเทศLOC classification: JX 3695 | จ687ก 2561
Contents:
ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction of States) : ความเบื้องต้น หน้า 25 -- ความคุ้มกันของรัฐ หน้า 26-39 -- ความคุ้มกันของผู้แทนของรัฐ หน้า 40-92 -- ความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 93-98
สนธิสัญญา (Treaties) : ความเบื้องต้น หน้า 99-100 -- ขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หน้า 101-- ความหมายของสนธิสัญญา หน้า 102 -- การทำสนธิสัญญา หน้า 109-119 -- การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา หน้า 120-128 -- ข้อสงวน หน้า 129-141 -- การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา หน้า 142-143 -- การเคารพ หน้า 144-157 -- ความไม่สมบูรณ์ การยกเลิก และการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญา หน้า 158-195 -- ขั้นตอนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ การยกเลิก และการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญา หน้า 196-198 -- ผลของความไม่สมบูรณ์ การยกเลิก และการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญา หน้า 199-203 -- ประเด็นที่คาบเกี่ยวกับการใช้บังคับอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หน้า 204-204 -- ผู้ดูแลสนธิสัญญา การแจ้งให้ทราบ การแก้ไข การขึ้นทะเบียน และการพิมพ์เผยแพร่สนธิสัญญา หน้า 206-214
การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens) : ความเบื้องต้น หน้า 215-217 -- มาตรฐานในการประติบัติต่อคนต่างด้าว หน้า 218-223 -- การเวนคืนหรือการโอน กิจการและทรัพย์สินของคนต่างด้าวเป็นของรัฐ หน้า 224-225 -- ลักษณะของการเวนคืนหรือการโอนกิจการ และทรัพย์สินของคนต่างด้าวเป็นของรัฐ หน้า 226-228 -- ข้อมติ ขององค์กรของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนหรือการโอนกิจการ และทรัพย์สินของคนต่างด้าวเป็นของรัฐ หน้า 229-234 -- การคุ้มครองกิจการ และทรัพย์สินของคนต่างด้าว หน้า 235-245 -- ความคุ้มครองทางทูต หน้า 246-270
ความรับผิดของรัฐ (Responsibility of states) : ความเบื้องต้น หน้า 271-277 -- หลักเรื่องความรับผิดของรัฐ หน้า 278-314 -- ความรับผิดของรัฐในทางระหว่างประเทศต่อการกระทำความผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐอื่น หน้า 315-316 -- พฤติการณ์ซึ่งไม่ถือว่ารัฐกระทำผิดในทางระหว่างประเทศ หน้า 317-332 -- ความรับผิดของรัฐอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิในทางที่ผิด หน้า 333-337 -- ผลของความรับผิดในทางระหว่างประเทศ หน้า 338-340
การสืบทอดของรัฐ (Succession of States) : ความเบื้องต้น หน้า 341-343-- ผลของการสืบทอดของรัฐต่อสนธิสัญญา หน้า 344-402 -- ผลของการสืบทอดของรัฐต่อทรัพย์สินของรัฐ หน้า 403-412 -- ผลของการสืบทอดของรัฐต่อบรรณสารของรัฐ หน้า 413-419 -- ผลของการสืบทอดของรัฐต่อหนี้สินของรัฐ หน้า 420-424
การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ (Peaceful Settlement of International Disputes) : ความเบื้องต้น หน้า 425-426 -- การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยวิธีการที่ไม่มีลักษณะทางตุลาการ หน้า 427-436 -- การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยวิธีการที่มีลักษณะทางตุลาการ หน้า 437-474 -- บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ หน้า 475-485
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K JX 3695 จ687ก 2561 ล.2 (Browse shelf) ฉ.1 Available A088721
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K JX 3695 จ687ก 2561 ล.2 (Browse shelf) ฉ.2 Available A088722
Total holds: 0

ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction of States) : ความเบื้องต้น หน้า 25 -- ความคุ้มกันของรัฐ หน้า 26-39 -- ความคุ้มกันของผู้แทนของรัฐ หน้า 40-92 -- ความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ หน้า 93-98

สนธิสัญญา (Treaties) : ความเบื้องต้น หน้า 99-100 -- ขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หน้า 101-- ความหมายของสนธิสัญญา หน้า 102 -- การทำสนธิสัญญา หน้า 109-119 -- การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา หน้า 120-128 -- ข้อสงวน หน้า 129-141 -- การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา หน้า 142-143 -- การเคารพ หน้า 144-157 -- ความไม่สมบูรณ์ การยกเลิก และการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญา หน้า 158-195 -- ขั้นตอนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ การยกเลิก และการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญา หน้า 196-198 -- ผลของความไม่สมบูรณ์ การยกเลิก และการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญา หน้า 199-203 -- ประเด็นที่คาบเกี่ยวกับการใช้บังคับอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หน้า 204-204 -- ผู้ดูแลสนธิสัญญา การแจ้งให้ทราบ การแก้ไข การขึ้นทะเบียน และการพิมพ์เผยแพร่สนธิสัญญา หน้า 206-214

การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens) : ความเบื้องต้น หน้า 215-217 -- มาตรฐานในการประติบัติต่อคนต่างด้าว หน้า 218-223 -- การเวนคืนหรือการโอน กิจการและทรัพย์สินของคนต่างด้าวเป็นของรัฐ หน้า 224-225 -- ลักษณะของการเวนคืนหรือการโอนกิจการ และทรัพย์สินของคนต่างด้าวเป็นของรัฐ หน้า 226-228 -- ข้อมติ ขององค์กรของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนหรือการโอนกิจการ และทรัพย์สินของคนต่างด้าวเป็นของรัฐ หน้า 229-234 -- การคุ้มครองกิจการ และทรัพย์สินของคนต่างด้าว หน้า 235-245 -- ความคุ้มครองทางทูต หน้า 246-270

ความรับผิดของรัฐ (Responsibility of states) : ความเบื้องต้น หน้า 271-277 -- หลักเรื่องความรับผิดของรัฐ หน้า 278-314 -- ความรับผิดของรัฐในทางระหว่างประเทศต่อการกระทำความผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐอื่น หน้า 315-316 -- พฤติการณ์ซึ่งไม่ถือว่ารัฐกระทำผิดในทางระหว่างประเทศ หน้า 317-332 -- ความรับผิดของรัฐอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิในทางที่ผิด หน้า 333-337 -- ผลของความรับผิดในทางระหว่างประเทศ หน้า 338-340

การสืบทอดของรัฐ (Succession of States) : ความเบื้องต้น หน้า 341-343-- ผลของการสืบทอดของรัฐต่อสนธิสัญญา หน้า 344-402 -- ผลของการสืบทอดของรัฐต่อทรัพย์สินของรัฐ หน้า 403-412 -- ผลของการสืบทอดของรัฐต่อบรรณสารของรัฐ หน้า 413-419 -- ผลของการสืบทอดของรัฐต่อหนี้สินของรัฐ หน้า 420-424

การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ (Peaceful Settlement of International Disputes) : ความเบื้องต้น หน้า 425-426 -- การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยวิธีการที่ไม่มีลักษณะทางตุลาการ หน้า 427-436 -- การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยวิธีการที่มีลักษณะทางตุลาการ หน้า 437-474 -- บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ หน้า 475-485

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111