กฎหมายภาษีอากร = Tax Law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

By: ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Notes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก หลักกฎหมายภาษีอากร พิมพ์ครั้งที่ 4Description: 325 หน้า ; 26 ซม. + เอกสารแนบ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48 ถึงฉบับที่ 42) พ.ศ. 2562ISBN: 9786162697630Subject(s): ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | อากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ภาษีเงินได้นิติบุคคล | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ภาษีธุรกิจเฉพาะLOC classification: KPT 3550 | ด728ก 2562
Contents:
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร : คำจำกัดความของภาษีอากร หน้า 13 -- วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร หน้า 14-16-- ลักษณะของภาษีอากรที่ดี หน้า 17-20 -- ประเภทของภาษีอากร หน้า 21-22 -- การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากร และการหลีกภาษีอากร หน้า 23-30 -- โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร หน้า 31-44 -- การตีความกฎหมายภาษีอากร หน้า 45-60 -- ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร หน้า 61-68
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หน้า 69-75-- หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ หน้า 76-84 -- ฐานภาษี หน้า 85-164 -- อัตราภาษี หน้า 165 -- วิธีเสียภาษี หน้า 166-189 -- การอุทธรณ์ หน้า 190-194
ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หน้า 195-199 -- ฐานภาษี หน้า 200-222-- อัตราภาษี หน้า 223 -- วิธีเสียภาษี หน้า 224-251 -- การอุทธรณ์ หน้า 252 -- ตารางเปรียบเทียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคล หน้า 253-258
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หน้า 259-260 -- กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้า 261-268 -- กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้า 267-275 -- ฐานภาษี หน้า 276 -- อัตราภาษี หน้า 277-279 -- ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้า 280-282-- วิธีเสียภาษี หน้า 283-287 -- การประเมิน หน้า 288-290 -- การอุทธรณ์ หน้า 291-292
ภาษีธุรกิจเฉพาะ : ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หน้า 293-293 -- กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หน้า 294-308 -- กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ หน้า 309-312 -- กิจการเฉพาะอย่างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้า 313 -- ฐานภาษี หน้า 314 -- อัตราภาษี หน้า 315-316 -- การจัดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ หน้า 317 -- วิธีเสียภาษี หน้า 319 -- การประเมิน หน้า 320 -- การอุทธรณ์ หน้า 321
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Bangkhen (Main campus)
General Books (THAI) Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z KPT 3550 ด728ก 2562 (Browse shelf) ฉ.1 Checked out 11/10/2020 T184999
General Book General Book SPU Library, Bangkhen (Main campus)
General Books (THAI) Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z KPT 3550 ด728ก 2562 (Browse shelf) ฉ.2 Checked out 29/09/2020 T185000
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K KPT 3550 ด728ก 2562 (Browse shelf) ฉ.1 Available A088756
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K KPT 3550 ด728ก 2562 (Browse shelf) ฉ.2 Available A088757
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K KPT 3550 ด728ก 2562 (Browse shelf) ฉ.3 Checked out 29/09/2020 AG007937
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K KPT 3550 ด728ก 2562 (Browse shelf) ฉ.4 Available AG007938
Total holds: 0

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก หลักกฎหมายภาษีอากร พิมพ์ครั้งที่ 4

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร : คำจำกัดความของภาษีอากร หน้า 13 -- วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร หน้า 14-16-- ลักษณะของภาษีอากรที่ดี หน้า 17-20 -- ประเภทของภาษีอากร หน้า 21-22 -- การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากร และการหลีกภาษีอากร หน้า 23-30 -- โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร หน้า 31-44 -- การตีความกฎหมายภาษีอากร หน้า 45-60 -- ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร หน้า 61-68

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หน้า 69-75-- หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ หน้า 76-84 -- ฐานภาษี หน้า 85-164 -- อัตราภาษี หน้า 165 -- วิธีเสียภาษี หน้า 166-189 -- การอุทธรณ์ หน้า 190-194

ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หน้า 195-199 -- ฐานภาษี หน้า 200-222-- อัตราภาษี หน้า 223 -- วิธีเสียภาษี หน้า 224-251 -- การอุทธรณ์ หน้า 252 -- ตารางเปรียบเทียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคล หน้า 253-258

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หน้า 259-260 -- กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้า 261-268 -- กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้า 267-275 -- ฐานภาษี หน้า 276 -- อัตราภาษี หน้า 277-279 -- ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้า 280-282-- วิธีเสียภาษี หน้า 283-287 -- การประเมิน หน้า 288-290 -- การอุทธรณ์ หน้า 291-292

ภาษีธุรกิจเฉพาะ : ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หน้า 293-293 -- กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หน้า 294-308 -- กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ หน้า 309-312 -- กิจการเฉพาะอย่างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้า 313 -- ฐานภาษี หน้า 314 -- อัตราภาษี หน้า 315-316 -- การจัดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ หน้า 317 -- วิธีเสียภาษี หน้า 319 -- การประเมิน หน้า 320 -- การอุทธรณ์ หน้า 321

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111