กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต

By: อำนาจ วงศ์บัณฑิต
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงใหม่Description: 678 หน้า ; 26 ซมISBN: 9786162698132Subject(s): กฎหมายสิ่งแวดล้อม | การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | นโยบายสิ่งแวดล้อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | วัตถุอันตราย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | มลพิษทางน้ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิน | สิ่งแวดล้อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: K 3581 | อ686ก 2562
Contents:
ความทั่วไป : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หน้า 29-30 -- สาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม หน้า 31-40 -- ปรัชญาและเหตุผลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน้า 41-46 -- ข้อจำกัดและความยุ่งยากในการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน้า 47-48 -- วิวัฒนาการและโครงสร้างของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หน้า 49-52
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม : นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน้า 53-66 -- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน้า 67-76 -- แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หน้า 77-94
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ความนำ หน้า 95-112 -- โครงการที่จะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 113-139 -- ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 140-146 -- แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 147-154 -- การเสนอและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 155-176 -- การติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสภาพบังคับ หน้า 177-180 -- ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 181-184
มลพิษทางน้ำ : ความทั่วไป หน้า 185-187 -- กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ หน้า 188-288 -- ข้อสังเกต หน้า หน้า 289-290
มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน : ความทั่วไป หน้า 291 -- กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน หน้า 292-376
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย : สถานการณ์ของขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย หน้า 377-378 -- กฎหมายเกี่ยวกับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้า 379-435 -- กฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตราย หน้า 436-452
วัตถุอันตราย : ความทั่วไป หน้า 453-454 -- ขอบเขตการบังคับใช้ หน้า 455-456-- การควบคุมวัตถุอันตราย หน้า 457-508 -- อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้า 509 -- หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง หน้า 510-516 -- การเปรียบเทียบปรับ หน้า 517 -- องค์กร หน้า 518-520
มาตรการเสริมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หน้า 521-538 -- กองทุนสิ่งแวดล้อม หน้า 539-548 -- มาตรการด้านภาษีอากร หน้า 549-554
ความรับผิดทางแพ่ง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน้า 555-588-- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หน้า 589-604 -- ปัญหาสำคัญในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมที่ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง หน้า 605-614
องค์กรและเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : องค์กร หน้า 615-657-- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน้า 658-672
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 3581 อ686ก 2562 (Browse shelf) ฉ.1 Checked out 11/10/2020 A088748
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 3581 อ686ก 2562 (Browse shelf) ฉ.2 Available A088749
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 3581 อ686ก 2562 (Browse shelf) ฉ.3 Available AG007953
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 3581 อ686ก 2562 (Browse shelf) ฉ.4 Available AG007954
Total holds: 0

ความทั่วไป : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หน้า 29-30 -- สาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม หน้า 31-40 -- ปรัชญาและเหตุผลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน้า 41-46 -- ข้อจำกัดและความยุ่งยากในการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน้า 47-48 -- วิวัฒนาการและโครงสร้างของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หน้า 49-52

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม : นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน้า 53-66 -- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน้า 67-76 -- แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หน้า 77-94

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ความนำ หน้า 95-112 -- โครงการที่จะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 113-139 -- ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 140-146 -- แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 147-154 -- การเสนอและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 155-176 -- การติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสภาพบังคับ หน้า 177-180 -- ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 181-184

มลพิษทางน้ำ : ความทั่วไป หน้า 185-187 -- กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ หน้า 188-288 -- ข้อสังเกต หน้า หน้า 289-290

มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน : ความทั่วไป หน้า 291 -- กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน หน้า 292-376

มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย : สถานการณ์ของขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย หน้า 377-378 -- กฎหมายเกี่ยวกับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้า 379-435 -- กฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตราย หน้า 436-452

วัตถุอันตราย : ความทั่วไป หน้า 453-454 -- ขอบเขตการบังคับใช้ หน้า 455-456-- การควบคุมวัตถุอันตราย หน้า 457-508 -- อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้า 509 -- หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง หน้า 510-516 -- การเปรียบเทียบปรับ หน้า 517 -- องค์กร หน้า 518-520

มาตรการเสริมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หน้า 521-538 -- กองทุนสิ่งแวดล้อม หน้า 539-548 -- มาตรการด้านภาษีอากร หน้า 549-554

ความรับผิดทางแพ่ง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน้า 555-588-- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หน้า 589-604 -- ปัญหาสำคัญในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมที่ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง หน้า 605-614

องค์กรและเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : องค์กร หน้า 615-657-- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน้า 658-672

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111