ฟ้องแพทย์ / ประทีป อ่าววิจิตรกุล

By: ประทีป อ่าววิจิตรกุล
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Description: 215 หน้า ; 26 ซมISBN: 9786164859043Subject(s): กฎหมายทางการแพทย์ | ผู้ป่วยคดี | แพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ | ละเมิด -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ | ความรับผิด (กฎหมาย) | การแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- คดีและการต่อสู้LOC classification: K 4366 | ป278ฟ 2562
Contents:
ความรับผิดในกฎหมาย หน้า 1 -- ความรับผิดทางแพ่ง หน้า 2-3 -- หลักกฎหมายแพ่งที่สำคัญ หน้า 4 -- ละเมิดความรับผิดเพื่อละเมิด หน้า 5 -- ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด หน้า 6 -- วิญญูชนในสายตาของกฎหมาย หน้า 7 -- ความผูกพันตามสัญญา (ฏีกาที่ 17382/2557) หน้า 8-15 -- ระดับมาตรฐานในการทำงานของแพทย์ หน้า 16-17 -- โรงพยาบาลไม่ยอมรับรักษาคนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉิน หน้า 18-- การฟ้องร้องแพทย์ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หน้า 19-20 -- ฎีกาที่ 12498/2558 หน้า 21-27 -- กรณีส่วนราชการฟ้องำล่เบี้ย ฎีกาที่ 3954/2536 หน้า 28 -- หมอพิเรนทร์ หน้า 29 -- ฎีกาที่ 845/2554 หน้า 30-37-- ข้อสังเกตระหว่างผิดสัญญากับละเมิด หน้า 38-42 -- สัญญา หน้า 43-45 -- แพทย์รักษาไม่สำเร็จ ไม่มีสิทธิได้รับค่าผ่าตัด (ฎีกาที่ 7380/2554) หน้า 46 -- หมายเหตุท้ายฎีกาที่น่าสนใจ หน้า 47-50 -- การอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาล หน้า 51-52 -- ละเมิด หน้า 53 -- การใช้ความระมัดระวังและความชำนาญ หน้า 54-57 -- การดูแลคนไข้โรคจิต หน้า 58
การให้ยาต้องระมัดระวังอย่างมาก หน้า 58 -- แพทย์ไม่ต้องรับผิดในผลที่ไม่อาจคาดถึง หน้า 59-60 -- การวินิจฉัยโรคผิด หน้า 61 -- คดีตัวอย่างความประมาทเลินเล่อ หน้า 62-- กรณีความจำเป็นไม่มีกฎหมาย หน้า 63 -- ความยินยอมในการผ่าตัด หน้า 64 -- ภาระการพิสูจน์ หน้า 65 -- ความยินยอมไม่เป็นละเมิด หน้า 66 -- การผ่าตัดผิด ๆ หน้า 66 -- การส่งข่าวหรือแจ้งข่าวในวงการแพทย์ หน้า 67 -- ขายยา หน้า 68-69 -- ใบสั่งยาควรเขียนให้อ่านออก หน้า 70 -- ฉีดยาผิด หน้า 70-72 -- แพทย์ทำไม่ดีหรือมือไมถึง หน้า 73 -- อายุความ หน้า 73-74 -- คดีตัวอย่างเกี่ยวกับการฟ้องแพทย์ หน้า 75-102-- โจทก์ชนะ หน้า 103-121-- โจทก์แพ้ หน้า 122-147 -- การถ่ายโลหิต หน้า 148 -- Euthanasia หน้า 149-155 -- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายไทย หน้า 156 -- ความรับผิดในทางอาญา หน้า 156-157 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หน้า 158 -- ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม หน้า 159-161
ความผิดฐานทำคำรับรองเท็จ หน้า 162-163 -- ความผิดเกี่ยวกับเพศ หน้า 164-167-- ความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่วัตถุลามก หน้า 168-170 -- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย หน้า 171-177 -- ความผิดฐานกระทำโดยประมาท หน้า178-183 -- หมอเถื่อน หน้า 184-182 -- คดีตัวอย่างเกี่ยวกับหมอเถื่อนของต่างประเทศ หน้า 193-194 -- ปริญญา พ.บ. เก๊ หน้า 195 -- ความผิดฐานทำให้แท้งลูก หน้า 196-198-- ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา หน้า 199 -- ความผิดฐานเปิดเผยความลับ หน้า 200-202 -- การไม่เปิดเผยความลับอาจก่อให้เกิดความรับผิด หน้า 203 -- กรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผยความลับ หน้า 203 -- การลักอวัยวะ หน้า 204-205 -- ความผิดฐานค้ามนุษย์ หน้า 206 -- การฟ้องคดี หน้า 207 -- คดีผู้บริโภค หน้า 213
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) K 4366 ป278ฟ 2562 (Browse shelf) ฉ.1 Available AG007957
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 4366 ป278ฟ 2562 (Browse shelf) ฉ.2 Available A088718
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) Floor 3: General Shelves (THAI): J, K K 4366 ป278ฟ 2562 (Browse shelf) ฉ.3 Available A088717
General Book General Book SPU Library, Chonburi campus
General Books (THAI) K 4366 ป278ฟ 2562 (Browse shelf) ฉ.4 Available AG007958
Total holds: 0

ความรับผิดในกฎหมาย หน้า 1 -- ความรับผิดทางแพ่ง หน้า 2-3 -- หลักกฎหมายแพ่งที่สำคัญ หน้า 4 -- ละเมิดความรับผิดเพื่อละเมิด หน้า 5 -- ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด หน้า 6 -- วิญญูชนในสายตาของกฎหมาย หน้า 7 -- ความผูกพันตามสัญญา (ฏีกาที่ 17382/2557) หน้า 8-15 -- ระดับมาตรฐานในการทำงานของแพทย์ หน้า 16-17 -- โรงพยาบาลไม่ยอมรับรักษาคนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉิน หน้า 18-- การฟ้องร้องแพทย์ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หน้า 19-20 -- ฎีกาที่ 12498/2558 หน้า 21-27 -- กรณีส่วนราชการฟ้องำล่เบี้ย ฎีกาที่ 3954/2536 หน้า 28 -- หมอพิเรนทร์ หน้า 29 -- ฎีกาที่ 845/2554 หน้า 30-37-- ข้อสังเกตระหว่างผิดสัญญากับละเมิด หน้า 38-42 -- สัญญา หน้า 43-45 -- แพทย์รักษาไม่สำเร็จ ไม่มีสิทธิได้รับค่าผ่าตัด (ฎีกาที่ 7380/2554) หน้า 46 -- หมายเหตุท้ายฎีกาที่น่าสนใจ หน้า 47-50 -- การอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาล หน้า 51-52 -- ละเมิด หน้า 53 -- การใช้ความระมัดระวังและความชำนาญ หน้า 54-57 -- การดูแลคนไข้โรคจิต หน้า 58

การให้ยาต้องระมัดระวังอย่างมาก หน้า 58 -- แพทย์ไม่ต้องรับผิดในผลที่ไม่อาจคาดถึง หน้า 59-60 -- การวินิจฉัยโรคผิด หน้า 61 -- คดีตัวอย่างความประมาทเลินเล่อ หน้า 62-- กรณีความจำเป็นไม่มีกฎหมาย หน้า 63 -- ความยินยอมในการผ่าตัด หน้า 64 -- ภาระการพิสูจน์ หน้า 65 -- ความยินยอมไม่เป็นละเมิด หน้า 66 -- การผ่าตัดผิด ๆ หน้า 66 -- การส่งข่าวหรือแจ้งข่าวในวงการแพทย์ หน้า 67 -- ขายยา หน้า 68-69 -- ใบสั่งยาควรเขียนให้อ่านออก หน้า 70 -- ฉีดยาผิด หน้า 70-72 -- แพทย์ทำไม่ดีหรือมือไมถึง หน้า 73 -- อายุความ หน้า 73-74 -- คดีตัวอย่างเกี่ยวกับการฟ้องแพทย์ หน้า 75-102-- โจทก์ชนะ หน้า 103-121-- โจทก์แพ้ หน้า 122-147 -- การถ่ายโลหิต หน้า 148 -- Euthanasia หน้า 149-155 -- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายไทย หน้า 156 -- ความรับผิดในทางอาญา หน้า 156-157 -- ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หน้า 158 -- ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม หน้า 159-161

ความผิดฐานทำคำรับรองเท็จ หน้า 162-163 -- ความผิดเกี่ยวกับเพศ หน้า 164-167-- ความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่วัตถุลามก หน้า 168-170 -- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย หน้า 171-177 -- ความผิดฐานกระทำโดยประมาท หน้า178-183 -- หมอเถื่อน หน้า 184-182 -- คดีตัวอย่างเกี่ยวกับหมอเถื่อนของต่างประเทศ หน้า 193-194 -- ปริญญา พ.บ. เก๊ หน้า 195 -- ความผิดฐานทำให้แท้งลูก หน้า 196-198-- ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา หน้า 199 -- ความผิดฐานเปิดเผยความลับ หน้า 200-202 -- การไม่เปิดเผยความลับอาจก่อให้เกิดความรับผิด หน้า 203 -- กรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผยความลับ หน้า 203 -- การลักอวัยวะ หน้า 204-205 -- ความผิดฐานค้ามนุษย์ หน้า 206 -- การฟ้องคดี หน้า 207 -- คดีผู้บริโภค หน้า 213

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111