วารสารบริหารธุรกิจ = คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Journal of Business Administration /

Material type: Continuing resourceContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553-Notes: วารสารวิชาการภาษาไทย ประจำชั้น 6ISSN: 0125233XOther title: วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Journal of Business AdministrationSubject(s): การจัดการ | การเงิน -- การบัญชีOnline resources: เว็บไซต์
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)

This record has many physical items (54). Click here to view them all.


วารสารวิชาการภาษาไทย ประจำชั้น 6

This is a serial

There are 3 subscription(s) associated with this title.

At library: SPU Library, Chonburi Graduate School

ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

Subscription from: to: now (current)

The 10 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note
ปีที่ 42 ฉบับที่ 164 01/10/2019 29/01/2020 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 163 01/07/2019 24/10/2019 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 160 (ต.ค.-ธ.ค.61) 26/01/2019 26/01/2019 Arrived
ปีที่ 42 ฉบับที่ 161 01/01/2019 03/05/2019 Arrived
ปีที่ 42 ฉบับที่ 161 01/01/2019 03/05/2019 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 159 27/10/2018 27/10/2018 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 158 05/08/2018 05/08/2018 Arrived
ปีที่ 40 ฉบับที่ 156 04/02/2018 04/02/2018 Arrived
ปีที่ 40 ฉบับที่ 155 01/10/2017 29/10/2017 Arrived
ปีที่ 40 ฉบับที่ 154 01/07/2017 22/07/2017 Arrived

At library: SPU Library, Bangkhen (Main campus)

Location: Floor 6: Academic Journals & Magazines

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Subscription from: 01/01/2016 to: now (current)

The 10 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note
ปีที่ 41 ฉบับที่ 160 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 01/10/2018 29/01/2019 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 159 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) 01/07/2018 01/07/2018 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 158 (เมษายน-มิถุนายน 2561) 01/04/2018 01/04/2018 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 157 (มกราคม-มีนาคม 2561) 01/01/2018 24/04/2018 Arrived
ปีที่ 40 ฉบับที่ 156 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) 01/10/2017 24/01/2018 Arrived
ปีที่ 40 ฉบับที่ 155 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) 01/07/2017 18/10/2017 Arrived
ปีที่ 40 ฉบับที่ 154 (เมษายน-มิถุนายน 2560) 01/04/2017 21/07/2017 Arrived
ปีที่ 40 ฉบับที่ 153 (มกราคม-มีนาคม 2560) 01/01/2017 27/06/2017 Arrived
ปีที่ 39 ฉบับที่ 152 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 01/10/2016 01/10/2016 Arrived
ปีที่ 39 ฉบับที่ 151 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) 01/07/2016 01/07/2016 Arrived

At library: SPU Library, Chonburi campus

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Subscription from: 01/01/2016 to: now (current)

The 10 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note
ปีที่ 43 ฉบับที่ 167 01/12/2020 07/11/2020 Arrived
ปีที่ 43 ฉบับที่ 166 01/04/2020 27/08/2020 Arrived
ปีที่ 43 ฉบับที่ 165 01/01/2020 07/07/2020 Arrived
ปีที่ 42 ฉบับที่ 164 01/10/2019 29/01/2020 Arrived
ปีที่ 42 ฉบับที่ 163 01/07/2019 24/10/2019 Arrived
ปีที่ 42 ฉบับที่ 162 01/04/2019 25/07/2019 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 160 23/01/2019 23/01/2019 Arrived
ปีที่ 41 ฉบับที่ 159 01/07/2018 06/11/2018 Arrived

More details

There are no comments on this title.

to post a comment.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111