มาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการบริหารกันเถอะ / อาวุธ โพธิ์เล็ก.

By: อาวุธ โพธิ์เล็ก
ISSN: 01256580Subject(s): การบริหาร | การบริหารและการจัดการเอกสารภาษีอากร 27, 316 (มกราคม 2551) 78-84
来自此图书馆的标签: 此图书馆未指定标签给这个题名。 登入才能新增标签。
    Average rating: 0.0 (0 votes)
馆藏类型 现行位置 馆藏 索书号 状态 到期日 条码 馆藏预约
Journal Article Journal Article SPU Library, Chonburi campus
Journal Articles 可用 S002452
Total holds: 0

There are no comments on this title.

张贴评论。

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111