รวมบทความเกี่ยวกับสาระทางกฎหมาย /

สหัส สิงหวิริยะ

รวมบทความเกี่ยวกับสาระทางกฎหมาย / [book] สหัส สิงหวิริยะ - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548 - 205 หน้า

เจ้าของสัตว์เลี้ยง ทาุรุณโหดร้าย ชนแล้วอย่าหนี ข้อเท็จจริงที่ได้จากวิชาการแพทย์ แพทย์กับความผิดฐานทำให้แท้งลูก

9742033188 150 Bht.


กฎหมาย--รวมเรื่อง

KPT 74 / ส468ร 2548

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111