SONDHI TALK เล่ม 1-2 /

สนธิ ลิ้มทองกุล

SONDHI TALK เล่ม 1-2 / สนธิ ลิ้มทองกุล - กรุงเทพ : บุ๊ค ด็อท คอม, 2563 - เล่ม : ภาพประกอบ ; 22 ซม. - SONDHI TALK .

โลกจะไม่เหมือนเดิมหลัง โควิด-19 หน้า 11-12 -- วิกฤตโรคระบาด COVID-19 หายนะทำลายโลก หน้า 13-42 -- ทางรอด COVID-19 แตกต่างแต่ไม่แตกแยก หน้า 43-54 -- โลกจะไม่เหมือนเดิม หลัง COVID-19 หน้า 55-68 -- บทบาท จีน-อเมริกา และเรา จะอยู่กันอย่างไรในภาวะโรคระบาด หน้า 69-122 -- วิกฤต COVID-19 เยียวยาอย่างไรให้ถึงมือทุกคน หน้า 123-152 -- ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อัยการ-ตำรวจ หน้า 153-154 -- คุกไทยมีไว้ขังคนจนเท่านั้นจริงหรือ? หน้า 155-248 -- ผ่าปมร้อนวงการสีกากี เงาสะท้อนปฏิรูปตำรวจ หน้า 249-278 -- ปลดแอกพลังงาน หน้า 279-322 -- "ปลดแอกพลังงาน" ให้คนไทยมีทางเลือก หน้า 323-346 -- แผนฟื้นฟูการบินไทย ทำอย่างไรจึงรอด หน้า 347-414 -- รู้ทันคนรุ่นใหม่ หน้า 415-416 -- สังคมก้มหน้า ทำลายความสัมพันธ์ครอบครัวจริงหรือ ? หน้า 417-432 -- ชำแหละ LIFE COACH บทเรียนจาก "ฌอน" หน้า 433

9786165361941 ; ล.1 480 9786165361958 ; ล.2 480


สนธิ ลิ้มทองกุล


รวมเรื่อง
COVID-19
ทางเลือกรูปแบบการดำเนินชีวิต
รูปแบบการดำเนินชีวิต
โควิดกับการดำเนินชีวิต

HD 58.8 / ส192ส 2563

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111