กระชากเปลี่ยนอนาคต : วิเคราะห์ปฏิวัติโควิด /

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

กระชากเปลี่ยนอนาคต : วิเคราะห์ปฏิวัติโควิด / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ - กรุงเทพฯ : ซัคเซส พับลิชชิ่ง, 2563 - xxvi, 287 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

โควิด-19 กับ ความปกติใหม่ (New normal) : PANDEMIC new normal : ความปกติใหม่ของสังคมโลก -- วงจรชีวิต 2 ปี กับ COVID-19 -- การปฏิบัติโควิด-19 (Covid-19 revolution) -- COVID new normal : เศรษฐกิจ -- COVID new normal : ธุรกิจ -- COVID new normal : การทำงาน -- COVID new normal : พฤติกรรมผู้บริโภค -- COVID new normal : การท่องเที่ยว -- COVID new normal : เทคโนโลยี -- COVID new normal : พลังงานสิ่งแวดล้อม -- COVID new normal : สังคม -- COVID new normal : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ -- COVID new normal : ความเป็นเมืองและะการพัฒนาเมือง -- COVID new normal : วัฒนธรรม -- COVID new normal : การศึกษาและการเรียนรู้ -- COVID new normal : การเมือง -- บันทึกข้อเสนอแนะฝ่าวิกฤตโควิด-19 : ข้อเสนอ ดร.แดน ถึงนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง ปิดประเทศ 14 วัน- ไม่ครึ่งบกครึ่งน้ำ -- 4 คำถาม จาก ดร.แดน เพื่อการใช้ชีวิตปกติและปลอดภัยจากโควิด -- การปฏิบัติตัวพือลดโควิด-19 -- บทเรียนปรัชญาชีวิตจากสถานการณ์โควิด 19 -- ปรับความคิด ชนะโควิด 19 -- พ.ร.ก กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ ? -- COWELL-micro model : ข้อเสนอ "โมเดลโคเวล" บริหารธุรกิจจุลภาคฝ่าวิฤตโควิด-19 --COWELL macro model : ข้อเสนอ "โมเดลโคเวล"บริหารเศรษฐกิจมหภาคฝ่าวิกฤตโควิด-19 -- SMEs จะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้อย่างไร? -- ข้อเสนอการสร้างงานในวิกฤตโควด-19 -- อนาคตแห่งโอกาสหลังวิกฤติโควิด-19 : การทำงานอย่างมีผลผลิตและผลิตภาพในยุคหลังโควิด-19 -- โอกาสทองของการเกษตรไทยหลังยุค COVID-19 -- ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิด-19 -- วิถีชีวิตใหม่ในสังคมที่ใฝ่หายุคโควิด-19

9786168198513 250


การดำเนินชีวิตในยุค New Normal
รูปแบบการดำเนินชีวิต
COVID-19
โควิดกับการดำเนินชีวิต
ทางเลือกรูปแบบการดำเนินชีวิต

HD 58.8 / ก768ก 2563

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111