AI เปลี่ยนอนาคตโลก : ปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดที่จะเปลี่ยนโลกตลอดกาล = AI change the future world /

สุทธิชัย ทักษนันต์

AI เปลี่ยนอนาคตโลก : ปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดที่จะเปลี่ยนโลกตลอดกาล = AI change the future world / สุทธิชัย ทักษนันต์ - พิมพ์ครั้งแรก - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2563 - 207 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

Deep learning จุดเปลี่ยนเทคโนโลยี AI หน้า 16-21 -- AI ประกาศศักดา ล้มแชมป์โลกเกมโกะ หน้า 22-25 -- Sensor ตัวรับรู้เพื่อการเรียนรู้ของ AI หน้า 26-29 -- Facial recognition จดจำใบหน้าได้ดีกว่าคน หน้า 30-33 -- Voice recognition ฟังรู้เรื่อง ใช้เสียงสั่งงานได้ หน้า 34-39 -- Emotion recognition อ่านความรู้สึกผู้คน หน้า 40-45 -- Prediction ทำนายอนาคตจากข้อมูลอดีต หน้า 46-52 -- คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่สูญเสียความเป็นส่วนตัว หน้า 54-61 -- มาตรฐานการจ่ายเงินใหม่ ในสังคมไร้เงินสดของจีน หน้า 62-67 -- Big Brother พี่ใหญ่จีน หน้า 68-75 -- AI ปราบโกง จับคนผิดมาลงโทษ หน้า 76-85 -- Health tech คุณหมอ AI หน้า 86-111 --ชีวิตเปลี่ยนด้วย AI หน้า 112-144 -- AI เปลี่ยนโฉม งานในอนาคต หน้า 145-151 -- AI อัปเกรดสมองคน หน้า 152-155 -- AI พัฒนาถึงจุดเปลี่ยนที่มีนัยสำคัญ หน้า 156-161 -- "ทีมมาร์ก" vs "ทีมอีลอน" หน้า 162-167 -- ปัญญาประดิษฐ์ ประดิษฐ์ปัญญาอัจฉริยะ หน้า 168-172 -- AI แนวหน้าร่วมต้าน COVIC-19 หน้า 173-175 -- AI เตือนการระบาด ไวรัส โควิด-19 หน้า 176-179 -- AI แสดงผลการแพร่ไวรัส COVID-19 ทั่วโลก หน้า 180-181-- แอปช่วยตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงที่โดยสารรถไฟ หน้า 182-183 -- แอปตรวจจับ ใครเคยใกล้ชิดคนติดเชื้อ หน้า 184-185 -- แอปแผนที่แสดงพื้นที่ไหนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หน้า 186-187 -- การค้นหากูเกิลให้เบาะแสไวรัส COVID-19 พบแหล่งระบาดได้ทันที หน้า 188-191 -- ค้นหาผู้ติดเชื้อ ด้วย AI รีโมต ตรวจจับอุณหภูมิไกลถึง 3 เมตร หน้า 192-185 -- โรโบคอปจีน ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะตรวจหาไวรัสโควิด-19 หน้า 196-197 -- AI ตรวจจับคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการฟังเสียงเพื่อคัดกรองเบื้องต้น หน้า 198-201 -- โรงพยาบาลในประเทศจีน เริ่มใช้ AI ช่วยวินิจฉัยโรค COVID-19 หน้า 202-205 -- หุ่นยนต์ช่วยมนุษย์สู้กับไวรัสโควิด-19 หน้า 206


หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงและปรับปรุงจากงานเขียนในเพจธุรกิจ 4.0 โดยผู้เขียนใช้เวลาเกือบ 5 ปี ในการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของ AI ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานแบบเดิมไปสู่วิถีใหม่ ภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก ปฐมบท AI เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจุดกำเนิดและจุดเปลี่ยนสำคัญของเทคโนโลยี ส่วนที่สอง AI เปลี่ยนโลก มีตัวอย่างของการนำ AI มาใช้จริงในปัจจุบัน และส่วนที่สาม โลกใหม่ในอนาคต บอกถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ AI ที่มีผลต่อมนุษย์ พร้อมภาคพิเศษ เมื่อโลกใช้ AI สู้ไวรัสโควิด-19 นี่คือหนังสือแห่งยุคที่จะทำให้ท่านรู้ลึกก่อนใคร เพื่อเตรียมรับมือกับโลกอนาคตยุค AI New Normal

9786165361910 295.00


ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)

Q 335 / ส773อ 2563

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111