คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ /

โจว, วั้ง

คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ / โจว วั้ง - กรุงเทพฯ : วารา, 2563 - 78 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ทำความรู้จักโคโรนาไวรัส หน้า 1-12 -- ทำความเข้าใจความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ หน้า 13-24 -- พบเร็วรักษาเร็ว หน้า 25-32 -- มาตรการการป้องกันส่วนบุคคล หน้า 33-60 -- ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในที่สาธารณะ หน้า 61-71 -- ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ หน้า 72-76

9786168158845 160


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โรคเกิดจากไวรัส--การป้องกันและควบคุม
ปอดอักเสบ--ระบาดวิทยา

RA 645.R4 / จ899ค 2563

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111