สร้างสติ รักษาจิตสู้ COVID-19 /

ยงยุทธ วงศ์ภิรม์ศานติ์

สร้างสติ รักษาจิตสู้ COVID-19 / ยงยุทธ วงศ์ภิรม์ศานติ์ - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 - 114 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม. Online resousce

ทำไมชีวิตถึงเครียด ยิ่งโควิด-19 มายิ่งเครียด หน้า 10-21 -- เราจะจัดการกับความเครียดจากวิกฤติโควิ-19 ได้อย่างไร หน้า 22-35 -- ฝึกสมาธิสยบความว้าวุ่นและความเครียดจากโควิด-19 หน้า 36-61 -- ในวิกฤติโควิด-19 ฝึกสติได้อย่างไร หน้า 62-77 -- ฝึกสติให้เป็นวิถีชีวิตทั้งในระหว่างและหลังวิกฤตโควิด-19 หน้า 78-83 -- สติตามการใช้งานช่วยให้ป้องกันโควิด-19 ได้ดีขึ้น หน้า 84-93 -- สติในจิต (สติปล่อยวาง) ให้เราอยู่กับโควิด-19 อย่างไม่เป็นทุกข์ หน้า 94-101 -- สติสร้างความเข้มแข็งของเราทั้งยังมีพลังช่วยสังคม หน้า 102-107 -- สติช่วยไทยฝ่าวิกฤติโควิต-19 ได้อย่างไร หน้า 108-115

9786160449323 145


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา--การป้องกันและควบคุม
COVID-19
โรคโควิด-19

RA 645.R4 / ย126ก 2563

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111