มลแมน [นามแฝง]

คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ / มลแมน [นามแฝง] - กรุงเทพฯ : Springbooks, 2556 - 154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

พฤติกรรม 4 รูปแบบ : กระทิง (Dominant) หน้า 8-15 -- อินทรี (Interactive) หน้า 16-23 -- หนู (Supportive) หน้า 24-31 -- หมี (Conscientious) หน้า 32-41 รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น : ข้อดี ข้อเสีย กระทิง (Dominant) หน้า 42-54 -- พฤติกรรมเเบบต่าง ๆ ของคนทั้ง 4 Styles ตอน โต๊ะทำงาน หน้า 55 -- ข้อดี ข้อเสีย อินทรี (Interactive) หน้า 56 -- พฤติกรรมเเบบต่าง ๆ ของคนทั้ง 4 Styles ตอน งานปาร์ตี้ หน้า 57-67 -- ข้อดี ข้อเสีย หนู Supportive) หน้า 68-78 -- พฤติกรรมเเบบต่าง ๆ ของคนทั้ง 4 Styles ตอน ของในกระเป๋า หน้า 79 -- ข้อดี ข้อเสีย หมี (Conscientious) หน้า 80-90 -- พฤติกรรมเเบบต่าง ๆ ของคนทั้ง 4 Styles ตอน ซื้อกาแฟ หน้า 91 การทำงาน : วิเคราะห์ความถนัด หน้า 92-101 -- การทำงานร่วมกับผู้อื่น หน้า 102-143

9786163874719 195.00


การทดสอบทางจิตวิทยา
การทดสอบบุคลิกภาพ
การประเมินบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธ์

BF 176 / ม211ค 2556

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111