สุพิศ ปราณีตพลกรัง

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 - 124 หน้า : 26 ซม.

เรื่องทั่วไป หน้า 1-13 -- ผู้ไกล่เกลี่ย หน้า 14-25 -- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง หน้า 26-61 -- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา หน้า 62-84 -- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หน้า 85-90 -- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หน้า 91-114 -- ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 พ.ศ.2562 หน้า 115-124

9789742037710 130.00


การไกล่เกลี่ย
การแก้ปัญหา
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

K 2390 / ส832ก 2562

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111