แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

Jack out of the box คิดต่าง...อย่างแจ็ค / แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : พงษ์วรินการพิมพ์, 2558 - 152 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บทเรียนที่ต้องกล้าเสีย จึงจะได้ หน้า 2-9 -- บริษัท ลูกค้าต้องการ จำกัด หน้า 10-19 -- ขยายอาณาจักรหมื่นล้าน หน้า 20-25 -- เทคนิคบริหารจัดการสไตล์ แจ็ค หน้า 26-39 -- "คิด" ให้ไกล ไปให้สุด หน้า 40-47 -- มองไปข้างหน้าธุรกิจไอที บทพิสูจน์การบริหารการเปลี่ยนแปลง หน้า 48-57 -- ก้าวล้ำด้วยคุณค่าของนวัตกรรม หน้า 58-71 -- พลังคน พลังการขับเคลื่อน หน้า 72-83 -- การเรียนรู้ การศึกษานอกห้องเรียน หน้า 84-97 -- เปลี่ยนอุปสรรค เป็นโอกาส หน้า 98-107 -- ค่านิยม...รากเหง้าของความสำเร็จ หน้า 108-117 -- หนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืน หน้า 118-129 -- ซี วั่ง, ฮุ่น โต้, เหยิ่น, ปี้ เซิ่ง หน้า 130-141 -- ชีวิตนี้...เพื่อสังคม หน้า 142-152

9786167731087 290


การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการธุรกิจ
การบริหารและการจัดการ
ปรัชญาการบริหารจัดการ
หลักการบริหารจัดการ

HF 5386 / จ839จ 2558

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111