โคโนะ, เก็นโตะ.

ราชาสมองเพชร โคโนะ เก็นโตะ = Todai Igakubu Zaigakuchu Ni Shiho Shiken mo Ippatsu Gokaku Shita Boku no Yatteiru Simple na Benkyo ho / ชื่อเรื่องปกหน้า โคโนะ เก็นโตะ ราชาสมองเพชร โคโนะ เก็นโตะ, เขียน, อาคิรา รัตนาภิรัต, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 - 213 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2562 แปลจาก: Todai igakubu zaigakuchu ni shiho shiken mo ippatsu gokaku shita boku no yatteiru simple na benkyo ho.

วิธีเรียนหนังสือให้ได้ผลที่ใคร ๆ ก็ทำได้ในทันที หน้า 1-7-- ความปรารถนาของผมและความหมายของการเรียน หน้า 8-17-- การบรรยายเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนอย่างสูงสุด หน้า 18-62 -- "วิธีเรียนด้วยการคำนวณกลับหลัง" การคำนวณถอยหลังจากเป้าหมายเพื่อให้เรียนได้รวดเร็วที่สุด หน้า 63-97 -- มาฝึกเทคนิคการทำคะแนนสอบให้สูงขึ้นกันเถอะ เทคนิคสี่ข้อในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ หน้า 98-145 -- กลยุทธ์การสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ ตำรา "ที่แท้จริง" ของวิชาทั้งห้า หน้า 146-195 -- บทพิเศษ บันทึกการสอบผ่านเนติของผม หน้า 196-210

9786161828998 245.00


ทักษะทางการศึกษา.
การเรียน.
จิตวิทยาการเรียนรู้.
วิธีการศึกษา.

LB 1049 / ค951ร 2562

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111