Photoshop CC5 ฉบับสมบูรณ์ /

ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์

Photoshop CC5 ฉบับสมบูรณ์ / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์ - กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2554 - 592 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

Chapter 1 ฟีเจอร์ใหม่ใน Photoshop CS5


Chapter 2 รู้จักและใช้งานเครื่องมือใน Photoshop CS5 Chapter 3 ทำงานกับไฟล์ภาพ Chapter 4 จัดการภาพง่ายๆ ด้วย Adobe Bridge CS5
Chapter 5 เลือกพื้นที่บนภาพด้วย Selection
Chapter 6 การใช้งานเลเยอร์ LAYER
Chapter 7 ปรับขนาดภาพ และหมุนดัดบิดรูปทรง
Chapter 8 สร้างหน้ากากมาสก์บังภาพ (Mask)
Chapter 9 จัดการและใช้งานสี 233
Chapter 10 ปรับแต่งสีและแสงเงาให้ภาพด้วยเลเยอร์ Chapter 11 ปรับแต่งสีและแสงเงาให้ภาพ Chapter 12 ตกแต่งภาพสวยด้วยฟิลเตอร์และเลเยอร์สไตล์ Chapter 13 การวดรูปทรงและสร้างเส้นแบบเวคเตอร์ Chapter 14 การระบายสี Chapter 15 ทำงานกับข้อความและตัวอักษร Chapter 16 ตัดต่อและปรับแต่งภาพ Chapter 17 แต่งภาพง่ายๆ ด้วยเทคนิค Chapter 18 ภาพเคลื่อนไหวและภาพกราฟิกสำหรับเว็บ Chapter 19 การเตรียมและพิมพ์ภาพ Chapter 20 การสร้างและปรับแต่งโมเดล 3D Chapter 21 จัดการภาพเคลื่อนไหวและไฟล์วิดีโอ

9786167233147 289


ADOBE PHOTOSHOP CS5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อโดบี โฟโตช็อบ ซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์

T 385 / ธ469ฟ 2554

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111