ติดอาวุธให้แบรนด์ พุ่งแรงในโลกดิจิทัล =

ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

ติดอาวุธให้แบรนด์ พุ่งแรงในโลกดิจิทัล = Digital strategies / ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม, เขียน ; วรรณพิมล นาททอง, เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560 - 125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

Chapter 1: สร้างธุรกิจบนโลกดิจิทัล หน้า 6-27 Chapter 2: สร้างคอนเทนต์ หน้า 28-57 Chapter 3: เทคนิคขายออนไลน์ หน้า 58-111 Chapter 4: เทรนด์ดิจิทัลที่ต้องรู้ หน้า 112-125

9786161820671 175


การตลาด
การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
ความสำเร็จทางธุรกิจ
การค้าอิเล็กทรอนิคส์

HF 5386 / ณ359ต 2560

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111