คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น [book] - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552 - 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ กับการจัดการทรัพยากรระบบ

9789742129408 99


ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
ชาดกไทย ประวัติและวิจารณ์

QA 76.76.O63 / ค187 2552

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111