หยุดโลกร้อน

เจตน์ เจริญโท

หยุดโลกร้อน [book] - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ก่อไผ่ , 2550 - 231 หน้า ; 20 ซม.

อารยธรรมมนุษย์ยุคเรือนกระจก ก่อนน้ำท่วมโลก แหล่งก๊าซเรือนกระจก

9789747488951 170 Bht.


ภาวะโลกร้อน
ภัยธรรมชาติ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
การแผ่รังสีของคาร์บอนไดออกไซด์

QC 912.3 / จ695ห 2550

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111